Συγκροτήθηκαν τα πρώτα εννέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χρίστου Δήμα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), συγκροτήθηκαν τα πρώτα εννέα «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» – ΤΕΣ τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το ΕΣΕΤΕΚ, που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.

Πρόκειται για ΤΕΣ στους εξής τομείς:

  • Επιστημών Μηχανικών
  • Επιστημών Πληροφορικής
  • Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών
  • Αγροτεχνολογίας και Διατροφής
  • Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
  • Ανθρώπινου Δυναμικού και Δεξιοτήτων
  • Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  • Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επισημαίνεται πως οι συμμετέχοντες στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια θα προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους αμισθί, ενώ η συγκρότηση των εναπομεινάντων δύο ΤΕΣ πρόκειται να ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, επισημαίνει:

«Καλή αρχή στις εργασίες των ΤΕΣ. Είμαι σίγουρος πως όλα τα μέλη με τις εξειδικευμένες γνώσεις, την άρτια επιστημονική κατάρτιση και τις εμπειρίες τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε αξιόλογες εισηγήσεις προς το ΕΣΕΤΕΚ και θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση προτάσεων προς της Πολιτεία για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Καλά αποτελέσματα».

1. Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Πατρικαλάκης Νικόλαος του Μαρίνου, με ΑΔΤ AM189361, Kawasaki Professor of Engineering and Professor of Mechanical and Ocean Engineering, Department of Mechanical Engineering, MIT, ΗΠΑ, ως Πρόεδρος.

2. Αναστασιάδης Σπυρίδων του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ ΑΜ963421, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Iνστ. Hλεκτρονικής Δομής και Laser, ΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος.

3. Αγγελάκης Δημήτριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ471784, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

4. Βλαχογιάννη Ελένη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ791044, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κυκλοφοριακή Ροή και τη Διαχείριση Κυκλοφορίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

5. Κακαράς Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΙ576830, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Senior Vice President for Energy Solution and New Products Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Γερμανία.

6. Κανελλόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ082760, ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της «Innovative Νanosolutions HTF SA».

7. Κλάδης Αναστάσιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ795905, Ιδιοκτήτης της ORYKTON Consulting IKE και Ιδρυτικός Εταίρος, Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions (AdMiRIS) IKE

8. Κόρδας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AN645472, Μέλος του ERC LS7 Starting Grant Panel

9. Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ191199, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και Καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

10. Ματίκας Θεόδωρος του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΕ323052, Καθηγητής Μηχανικής Συμπεριφοράς Επιφανειών και Διεπιφανειών, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

11. Νικήτα Κωνσταντίνα του Σπήλιου, με ΑΔΤ ΑΒ593799, Kαθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

12. Παπαδιάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΕ034156, Ιδρυτικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Καθηγητής Πληροφορικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

13. Σαρηγιάννης Δημοσθένης του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΚ307916, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για το Εκθεσίωμα και την Υγεία στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2. Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Πλεξουσάκης Δημήτριος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ472441, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και Αντιπρόεδρος ΙΤΕ και Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Πρόεδρος.

2. Θεοδωρίδης Ιωάννης του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΒ276455, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ως Αντιπρόεδρος.

3. Αχλιόπτας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Τ123403, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

4. Γαρμπή Αναστασία του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ156956, Διευθύντρια του τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Προγραμμάτων, European Dynamics A.E.

5. Καλογεράκη Βασιλική του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΚ082399, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

6. Καλογεράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AN502937, Ερευνητής Βαθμίδας Β’, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

7. Κάψιας Λάζαρος του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ Χ179452, CEO, εταιρεία Loctio P.C., Αθήνα.

8. Κομπατσιάρης Ιωάννης του Θωμά, με ΑΔΤ ΑΗ184622, Ερευνητής Α’, Αναπλ. Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

9. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, με Αρ. Διαβατηρίου ΗΠΑ 475084711, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυεπιστημονικής Μεταπτυχιακής Μηχανικής, Northeastern College of Engineering, ΗΠΑ.

10. Μαζαράκης Σπυρίδων του Ανδρέα, με ΑΔΤ AN251570, Business Designer Executive, εταιρεία Unisystems, Αθήνα.

11. Πανοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΖ012271, Managing Director, OHB Hellas μον. Ε.Π.Ε.

12. Παπαευσταθίου Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ980546, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

13. Πιτουρά Ευαγγελία του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 807899, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

14. Σαρτζετάκης Στυλιανός του Σοφοκλή, με ΑΔΤ ΑΕ043037, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

15. Τζοβάρας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΕ179295, Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

16. Υδραίος Ευστράτιος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΖ 931918, Associate Professor in Computer Science, Director of Harvard Data Systems Laboratory, Harvard John A. Paulson School of Engineering & Applied Sciences, ΗΠΑ.

3.Τ.Ε.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1. Μάρκου Χρήστος του Ευστράτιου, με ΑΔΤ AK 041892, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, ως Πρόεδρος.

2. Λαμπροπούλου Σοφία του Σπήλιου με ΑΔΤ X082264, Καθηγήτρια Δρ. Μαθηματικών, Διευθύντρια Τομέα Μαθηματικών και Διευθύντρια ΔΠΜΣ “Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία”, ως Αντιπρόεδρος.

3. Βαλλιανάτος Φίλιππος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AE471184, Καθηγητής Γεωφυσικής – Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

4. Δημουλάς Αθανάσιος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ641743, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

5. Κόκοτος Χριστόφορος του Γεώργιου Ισίδωρου, με ΑΔΤ Σ166814, Αναπληρωτής Καθηγητής του Tμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Μπασκούτας Σωτήριος του Αγγελή, με ΑΔΤ ΑΕ 225241, Καθηγητής Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

7. Νιάρχος Δημήτριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΟ155469, R&D Director AMEN Technologies και Ομότιμος Ερευνητής ΙΝΝ, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.

8. Ραπτοπούλου Αικατερίνη του Πέτρου, με ΑΔΤ Φ095036, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστ. Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.

9. Σπηλιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Ι952369, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Βαθμίδας Β’, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.

10. Ταγματάρχης Νικόλαος, του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ106534, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

11. Τριτσάρης Γεώργιος του Αντωνίου, με ΑΔΤ AI690585, Visiting Scholar, Institute for Applied Computational Science, Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, ΗΠΑ.

12. Φλούδας Γεώργιος του Αχιλλέα, με ΑΔΤ ΑΙ807800, Καθηγητής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck, Γερμανία.

13. Χαρισόπουλος Σωτήριος του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ 544851, Διευθυντής Ερευνών Ινστ. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιταχυντή Tandem του ΙΠΣΦ, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.

14. Χαρμανδάρης Βασίλειος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ469331, Διευθυντής, Ινστιτούτο Αστροφυσικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

15. Χρυσάφης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ662561, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής εργαστηρίου «Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

4. Τ.Ε.Σ. ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Χρύσανθου, με ΑΔΤ Κυπριακής Δημοκρατίας 614601, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ, ως Πρόεδρος.

2. Φουντουλάκη Ελένη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΙ641172, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, ως Αντιπρόεδρος.

3. Αγγελάκης Εμμανουήλ του Τρύφωνα, με ΑΔΤ ΑΜ953723, Κύριος Ερευνητής, Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο AixMarseille, Γαλλία.

4. Γεωργιάδης Παύλος του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΝ 422443, Εθνοβιολόγος, Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης.

5. Γκομόζιας Δημήτριος του Αθανασίου, με ΑΔΤ Π079886, υπεύθυνος του τμήματος αλιείας – υδατοκαλλιεργειών, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) – AGROCERT.

6. Καλατζής Παναγιώτης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΑ768772, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης και Συν-ιδρυτής της «The Aquaculture Health Company», Κρήτη.

7. Κονίδης Αλέξιος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ007118, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

8. Κουρέτας Δημήτριος του Διονυσίου, με ΑΔΤ Φ327239, Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας και Διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου, Τμήμα Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

9. Κουτελιδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΖ455774, Επίκουρος Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

10. Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη του Απόστολου, με ΑΔΤ ΑΚ093244, Co-Founder and CEO, MEDOLIALI S.L., Ισπανία.

11. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ086979, Διευθυντής Ε&Α, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ και Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων FOOD FOR LIFE.

12. Μαλαμάκης Απόστολος του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΗ323413, Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Μετάδοσης Θερμότητας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

13. Μαυρέλλης Γαβριήλ του Χαριλάου, με ΑΔΤ Φ094824, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, CEO της Geospatial Enabling Technologies (GET).

14. Μπακόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ700828, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

15. Μπαντάς Σωτήρης του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΜ842575, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics.

16. Νούτσος Χρήστος του Θεόδωρου, με ΑΔΤ Ρ156113, Επίκουρος καθηγητής, SUNY College, Old Westbury NY, ΗΠΑ.

17. Παπανδρουλάκης Νικόλαος του Στυλιανού, με ΑΔΤ ΑΕ 461391, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

18. Ραντόπουλος Δημήτριος του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΙ516428, Σύμβουλος Αγροδιατροφικού τομέα και μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ).

19. Ρεμπουλάκης Πολυχρόνης του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΒ482711, Leader Entomology, Branch of Biosecurity and Food Safety, NSW Department of Primary Industries (NSW DPI), Αυστραλία.

20. Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ255295, CEO και συνιδρυτής της SuSea Group/FreshStrips.

5. Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Πλειώνης Εμμανουήλ του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ101614, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, ως Πρόεδρος.

2. Καλδέλλης Ιωάννης του Κλεάνθη, με ΑΔΤ Ν145909, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχ/κών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αντιπρύτανης Έρευνας, ως Αντιπρόεδρος.

3. Αγάθος Σπυρίδων του Νικόλαου, με ΑΔΤ ΑΚ054691, Professor, Unit of Bioengineering, Faculty of Bioscience Engineering, Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, Βέλγιο.

4. Αϋφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ325998, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών και Αναπλ. Διευθύντρια ΕΚΕΤΑ.

5. Βαμβακάς Αθανάσιος του Γεράσιμου, με ΑΔΤ ΑΗ029629, Smart Grids Director, Intracom Telecom Group, Αθήνα.

6. Γαβανάς Νικόλαος του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΚ875891, Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμού Μεταφορών και Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

7. Γιάνναρης Κωνσταντίνος του Παρασκευά, με ΑΔΤ ΑΚ710341, Στέλεχος Μονάδας Β’ (Παρακολούθηση Προγραμμάτων και Έργων), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος, ΜΟΔ ΑΕ.

8. Γιούτσος Αναστάσιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ 43300, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΝΕΤ-Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity.

9. Γυπάκης Αντώνιος, του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ126621, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας.

10. Δήμας Αθανάσιος του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΝ243666, Πρόεδρος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Δ/ντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

11. Κιαρτζής Σπυρίδων του Ιωάννη, με ΑΔΤ Τ815358, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

12. Κολτσάκης Γρηγόριος του Χρυσάφη, με ΑΔΤ ΑΚ274063, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

13. Κουτσομητοπούλου Αναστασία του Φαίδωνα, με ΑΔΤ ΑΕ745295, Specialist Composite Research Engineer, GKN Aerospace, Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο.

14. Μαρινόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ164103, Ερευνητής (Research Fellow) στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Joint Research Centre), Πέττεν, Ολλανδία .

15. Μποΐλέ Μαρία του Ιωάννη, με ΑΔΤ Μ076481, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

16. Ντεμιάν Ηλίας του Μιλάντ, με ΑΔΤ ΑΚ103226, Ερευνητής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

17. Ουλής Ρούσης Αναστάσιος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ940087, Chief Executive Officer, Co-founder, Smart Power Networks Ltd. και Research Assistant/Associate, Imperial College, Ηνωμένο Βασίλειο.

18. Παναγάκος Γρηγόριος του Ιωάννη, με ΑΔΤ Χ075938, Research Engineer, Leidos Research Support Team, National Energy Technology Laboratory, U.S. Department of Energy, ΗΠΑ.

19. Πάνου Μαρία του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΚ207057, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μεταφορών και Διευθύντρια Τομέα “Όχημα και Οδηγός”, ΕΚΕΤΑ.

20. Ρεπούλιας Φιλοκτήμων του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ596926, Senior Application Engineer, Mobileye GmbH, Μόναχο, Γερμανία.

21. Σταμπουλτζόγλου Αναστάσιος του Απόστολου, με ΑΔΤ ΑΙ900110, Offshore Wind R&D Dynamics Engineer, Van Oord Offshore Wind bv, Ολλανδία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα