Εξώδικο διαμαρτυρίας του επιχειρηματία Σοφοκλή Ξυνή

από fimotro

Το Σάββατο, 19-6-2021, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Real News» συκοφαντικό και άκρως δυσφημιστικό για εμένα και για τον «Εκπαιδευτικό Όμιλο Ξυνή», του οποίου -ως γνωστόν- είμαι ιδρυτής και Πρόεδρος, άρθρο (συνοδευόμενο μάλιστα και από φωτογραφίες μου), αναφορικά με εκκρεμή ποινική υπόθεσή μου, το περιεχόμενο του οποίου αναπαράχθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα ιδίων συμφερόντων www.real.gr, στην ιστοσελίδα www.enikos.gr, καθώς και σε σειρά άλλων ιστοσελίδων (sites), δημοσιογραφικών και μη, και ιστολογίων (blogs), προξενώντας μου βαρύτατη ηθική βλάβη, γεγονός για το οποίο έχω ήδη προβεί στα νόμιμα με κοινοποίηση σχετικού εξωδίκου προς την ιδιοκτήτρια της εν λόγω εφημερίδας εταιρία, όπως προβλέπει το άρθρο μόνο παρ. 5 του ν. 1178/1981.

Εσείς από πλευράς σας, αναρτήσατε κατόπιν αυτού στην ιστοσελίδα σας στις 24/06/2021, και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://fimotro.gr/poini-fylakisis-4-eton-gia-ton-sofokli-xyni/ , αντίστοιχο δημοσίευμα (με πηγή δηλ. το ως άνω άρθρο της εφημερίδας «Real News»), επαναλαμβάνοντας κατ’ ουσίαν -και μάλιστα τελείως άκριτα- τους συκοφαντικούς και άκρως δυσφημιστικούς για εμένα σχετικούς ισχυρισμούς αναφορικά με εκκρεμή ποινική υπόθεσή μου, και δη παραβιάζοντας ευθέως με όσα αναφέρετε για εμένα και με τον τρόπο που τα παρουσιάζετε το τεκμήριο της αθωότητάς μου, καθώς η εν λόγω ποινική υπόθεση εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό κατόπιν άσκησης σχετικής έφεσης από πλευράς μου.

Επισημαίνω μάλιστα ότι το τεκμήριο αθωότητας -μία από τις κορυφαίες κατακτήσεις του νομικού μας πολιτισμού- κατοχυρώνεται ρητώς στο άρθρο 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απορρέει από τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, και δημιουργεί μια σειρά από πρακτικές συνέπειες, αφού ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την απόδειξη της ενοχής του με αμετάκλητη απόφαση, και έτσι το τεκμήριο της αθωότητας δεσμεύει όλες τις δημόσιες αρχές και τους ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δεν επιτρέπεται -μεταξύ άλλων- να προεξοφλούν το αποτέλεσμα μιας δίκης, να προβαίνουν σε ισχυρισμούς που θέτουν εν αμφιβόλω την αθωότητα ενός προσώπου, να προβαίνουν σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και να δημιουργούν δυσμενείς εντυπώσεις για τον κατηγορούμενο. H αρχή του τεκμηρίου αθωότηταςκαι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και στο άρθρο 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην ελληνική έννομη τάξη, στο άρθρο 5 του νόμου 4596/2019 ορίζεται και το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ήτοι η περάτωση της διαδικασίας με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και άρα υπάρχει κατηγορούμενος.

Περαιτέρω, είναι προφανές ότι με την ως άνω ανάρτησή σας, που μάλιστα με αναφέρει ονομαστικά και αφορά σε βαρύτατους ισχυρισμούς εναντίον μου, παραβιάζετε τις αυτονόητες αρχές και τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αφού ουδόλως επικοινωνήσατε μαζί μου -ως θα έδει- προκειμένου να διασταυρώσετε από πλευράς σας τα αναφερόμενα στην εν λόγω άκρως προσβλητική για εμένα ανάρτησή σας και να ζητήσετε το σχόλιο και την άποψη μου σχετικά, κάτι που θα ήταν απαραίτητο για την αμερόληπτη και σφαιρική ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού.

Κατόπιν αυτών, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ εντονότατα για την ως άνω αβάσιμη, βαρύτατα προσβλητική, συκοφαντική και άκρως μεροληπτική ανάρτησή σας σε βάρος εμού και των επιχειρήσεων και σχολών του «Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή», και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως προβείτε σε ανάκλησή της και σε επανόρθωση με δημοσίευση του κάτωθι κειμένου:

«Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού μας, αντιλαμβανόμαστε ότι το δημοσίευμα που αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας στις 24/06/2021. σχετικά με εκκρεμούσα ποινική υπόθεση του κ. Σοφοκλή Ξυνή καταφερόταν σε βάρος του με αβάσιμο, μονομερή και αδικαιολόγητο τρόπο, με αποτέλεσμα την εύλογη αντίδρασή του.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του καθήκοντος αληθείας, και σύμφωνα με την δημοσιογραφική δεοντολογία, ανακαλούμε στο σύνολό του το εν λόγω δημοσίευμα που αναρτήσαμε (επί τη βάσει αντιστοίχου δημοσιεύματος της εφημερίδας «Real News») ως ανακριβές κατά περιεχόμενο, Δηλώνουμε ότι ουδεμία πρόθεση είχαμε να προσβάλουμε τον κ. Σοφοκλή Ξυνή, και αναγνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα έπρεπε να έχουμε ζητήσει και φιλοξενήσει, για λόγους αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και ενημέρωσης του αναγνωστικού μας κοινού, την άποψη του κ. Ξυνή για όσα δημοσιεύσαμε και τού καταλογίσαμε εν σχέσει με την ως άνω υπόθεση, η οποία είναι η εξής:

  • Είμαι παντελώς αθώος, όπως πρότεινε και ο αξιότιμος Εισαγγελέας της Έδρας που ζήτησε την απαλλαγή μου από κάθε κατηγορία, και έκρινε και ο αρχαιότερος Εφέτης
  • Η σύζυγός μου και η θυγατέρα μου, που επίσης κατηγορούνταν, αθωώθηκαν ομόφωνα από κάθε κατηγορία
  • Η όλη υπόθεση αποτελεί σκευωρία και πλεκτάνη εις βάρος μου, με φυσικό αυτουργό πρώην υπάλληλο του ΙΚΑ και όργανο των επιχειρηματικών ανταγωνιστών μου, πράγμα που θα αποδειχθεί με την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές σύμφωνα με όσα όρισε η υπ’ αριθ. 650/2021 απόφαση του Ε’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, αλλά και κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στον δεύτερο βαθμό
  • Το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, που ανακριβέστατα αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News» και τις σχετικές αναδημοσιεύσεις του, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση αυτή
  • Οι κατηγορίες αφορούσαν σε άλλη εταιρία, τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, οι οφειλές της οποίας είχαν εξοφληθεί και δεν υπήρχε ζημία του Δημοσίου, όπως μάλιστα έκριναν ο κ. Εισαγγελέας της Έδρας και ο αρχαιότερος Εφέτης της σύνθεσης του Δικαστηρίου
  • Η καταδίκη μου, κατά της οποίας έχω ήδη ασκήσει έφεση, οφείλεται σε παντελώς εσφαλμένη εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας από την πλειοψηφία του Δικαστηρίου
  • Οι εταιρίες του Ομίλου Ξυνή ουδόλως απέφευγαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθόσον είχαν ρυθμίσει τις όποιες οφειλές, είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και κατέβαλαν κανονικά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές τους, έχοντας καταβάλει συνολικά στο Δημόσιο ποσά πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ».

Για τον Σοφοκλή Ξυνή

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ 6516 ΔΣΑ)

Σκουφά 62, Αθήνα 106 80

Τηλ. 210.36.28.785  – Κιν. 6945.855.648

Emaihadjimilaw@gmail.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα