Ένοχος ο ιδιοκτήτης του ΙΕΚ ΞΥΝΗ για ηθική αυτουργία στην κατ’ εξακολούθηση κατάρτιση πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων