Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δεκτό αίτημα της ΔΕΠΑ για τα μερίδια αγοράς

από fimotro

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») συνεδρίασε στις 10 Μαΐου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Έκθεσης του Εισηγητή, κατά το άρθρο 25 παρ. 6 του Ν.3959/2011[1], το αίτημα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση και την τυχόν απαλλαγή της από τις Δεσμεύσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016, 651/2017 και 723/2020 Αποφάσεών της.

Κατόπιν της Συνεδρίασης της ΕΑ, της διαλογικής συζήτησης που επακολούθησε αυτής μεταξύ των μελών της και της θετικής γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) επί του αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., η Επιτροπή, με την υπ’ αριθ. 737/2021 Απόφαση της, σε Ολομέλεια, ομόφωνα, αποφάσισε ότι:

  1. Έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίστηκε η υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφαση ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις υπ’ αριθ. 1, 2, 4, 5, 6 και 7 Δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ και
  2. Να κάνει δεκτό το αίτημα της ΔΕΠΑ περί απαλλαγής της από κάθε μία εκ των ανωτέρω δεσμεύσεων[2].

[1]«Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος ή αυτεπαγγέλτως, να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία όταν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίσθηκε η απόφαση, ή οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αθετήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, ή η απόφαση βασίσθηκε σε ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων». Βλ. σχετικά και και άρθρο 9 παρ. 2 Κανονισμού 1/2003.

[2] Σχετικά με την 3η Δέσμευση της υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης ΕΑ, βλ. την υπ’ αριθ. 723/2020 Απόφαση ΕΑ. αναφέρεται:

“Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διαμορφωθείσες συνθήκες στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου και, ιδίως, την αύξηση του αριθμού των εταιριών που πραγματοποιούν εισαγωγές φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά, την σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΠΑ – σε ποσοστό κάτω του 60%, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 631/2016 Απόφαση ΕΑ, την σταθερή και ανοδική αύξηση του μεριδίου αγοράς έτερου προμηθευτή, την αύξηση των μεριδίων αγοράς λοιπών προμηθευτών, καθώς και την είσοδο νέων, την σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου με ανάντη προμηθευτές φυσικού αερίου αγωγού και από λοιπούς προμηθευτές (εισαγωγείς), πλην της ΔΕΠΑ, τις ευρύτερες εξελίξεις και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στις υποδομές του ΕΣΦΑ, τις αγοραπωλησίες μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου, που καταδεικνύουν την ανάπτυξη πλήθους εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού, πλην της ΔΕΠΑ, καθώς και τη μείωση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνει ότι η υπ’ αριθ. 3 Δέσμευση της υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016 και 651/2017 Αποφάσεων της, έχει πλέον επιτελέσει τον σκοπό που την επέβαλε, ήτοι την παροχή ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου και ιδίως την ανάπτυξη επαρκών ανταγωνιστικών δυνάμεων”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα