Τρ. Πειραιώς: €146 εκατ. κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση το 9μηνο 2019

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα €3 δισ. στο 9μηνο του 2019

Το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο με καθαρά κέρδη ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς η οποία εμφάνισε στο 9μηνο κέρδη προ φόρων ύψους 146 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε Ενίσχυση κερδοφορίας με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων & προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα

– 5ο συνεχόμενο τρίμηνο με καθαρά κέρδη
– Αύξηση καθαρών εσόδων τόκων στα €1.072 εκατ., +2% σε ετήσια βάση
– Αύξηση επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων προμηθειών στα €227 εκατ., +6% σε ετήσια βάση
– Μείωση επαναλαμβανόμενωνλειτουργικώνεξόδων στα €713 εκατ., -6% ετησίως
– Ενίσχυση επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων στα €648 εκατ., +8% ετησίως
– Έξοδο προβλέψεων στα€489 εκατ., 172 μβ επί των δανείων μετά από προβλέψεις
– Ενίσχυση επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων στα €146 εκατ. από €98 εκατ. το 9μηνο 2018
– Καθαρά κέρδη στα €87 εκατ. έναντι ζημίας €304 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι

Την ίδια στιγμή η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε υγιή αύξηση χορηγήσεων προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ισχυρό προφίλ ρευστότητας. Συγκεκριμένα, κατέγραψε:

– Εκταμιεύσεις δανείων€2,9 δισ. το9μηνο 2019
– €1,8 δισ. νέες χορηγήσεις προς μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, €650 εκατ. προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, €450 εκατ. προς νοικοκυριά
– Αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €0,4 δισ. από την αρχή του έτους σε συγκρίσιμη βάση
– Αύξηση καταθέσεων στα €45,2 δισ., με εισροές €1,4 δισ. από τον ιδιωτικό τομέα από την αρχή του έτους
– Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 107% από 28% πριν από ένα έτος
– Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 84% από 91% πριν από ένα έτος

Επιπλέον, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση συνεχίζεται η εξυγίανση του ισολογισμού με την Τράπεζα να καταγράφει:

– 16ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)
– Μειούμενη τάση στις αθετήσεις και επανααθετήσεις υποχρεώσεων
– Ικανοποιητική τάση στις εξυγιάνσεις, αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις
– Μείωση ΜΕΑ ύψους €2,3 δισ. από την αρχή τους έτους σε συγκρίσιμη βάση
– Μείωση ΜΕΑ κατά €12 δισ. από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015
– Πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ ύψους €3,5 δισ. σε εξέλιξη.

Τέλος, κατέγραψε οργανική παραγωγή κεφαλαίων που ενισχύει την κεφαλαιακή θέση:

– Ο pro-forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 16,0%, προσαρμοσμένος για την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, την επίπτωση από τη συμφωνία για την εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ και τα κέρδη 9μήνου 2019
– ΔείκτηςCET-1 στο 15,1%, pro-forma για τα προαναφερόμενα στοιχεία
– Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας ενισχύθηκε κατά περίπου 270 μβ από τα μέσα του 2018 μέσω στρατηγικών ενεργειών

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε:

“Για ακόμα ένα τρίμηνο,σημειώσαμε σημαντική βελτίωση σε όλες μας τις προτεραιότητες. Χάρη στις αποφασιστικές μας ενέργειες, πετύχαμε κέρδη κατά τα τελευταία πέντε συνεχόμενα τρίμηνα.

Τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθαν σε €146 εκατ. στο 9μηνο του 2019, σε σύγκριση με €98 εκατ. στο 9μηνο του 2018. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €87 εκατ. σε σύγκριση με ζημίες την ίδια περίοδο πέρυσι.Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στην ικανοποιητική παραγωγή επαναλαμβανόμενων βασικών εσόδων, ενώ η έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα από προμήθειες ήταν αυξημένα κατά 2% και 6% αντίστοιχα έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε βελτιώνεται, έχουμε ισχυρή την πεποίθηση ότι οι οικονομικές μας επιδόσεις θα ενισχύονται περαιτέρω.
Η εξέλιξη του ισολογισμού μας αποτελεί απόδειξη της επαναφοράς των δραστηριοτήτων μας στην κανονικότητα. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €0,4δισ. τον Σεπτέμβριο 2019 από την αρχή του έτους σε συγκρίσιμη βάση, με τα επιχειρηματικά δάνεια να οδηγούν την τάση. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα €3 δισ. στο 9μηνο του 2019. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω στο 84% έναντι 91% πριν ένα έτος, υποδηλώνοντας ότι η Τράπεζα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζήτηση για δάνεια, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, διασφαλίζοντας έτσι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας.

Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, συνεχίζεται η τάση βελτίωσης στις αθετήσεις και επανααθετήσεις υποχρεώσεων, ενώ η εξυγίανση δανείων, οι αναδιαρθρώσεις και οι εισπράξεις παραμένουν ικανοποιητικές. Από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειώσει τα υπόλοιπα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά €12 δισ. Στηριζόμενοι στις θετικές επιδόσεις που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, εστιάζουμε στην εκτέλεση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, το οποίο διευκολύνεται από την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την Intrum, η οποία θα αναβαθμίσει την όλη προσπάθεια. Είμαστε σε προπαρασκευαστική φάση τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €3 δισ., εν αναμονή και της έναρξης λειτουργίας του σχεδίου προστασίας ενεργητικού που αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (σχέδιο “Ηρακλής”).Θεωρούμε ότι η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου “Ηρακλής”, παράλληλα με τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές κεφαλαίων για έκδοση πιστωτικών τίτλων, θα επιτρέψει την επιτάχυνση του υφιστάμενου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στις αρχές του 2020.

Σεσυνέχειατωνδύοσυναλλαγώνορόσημοκατάτηδιάρκειατου 2019- την έκδοση ομολόγου Tier 2 και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας στην ιδιοκτησία της Τράπεζας (REO)-καθώς και της συνεχιζόμενης παραγωγής κεφαλαίων μέσω οργανικών και μη οργανικών δράσεων,η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει τα εποπτικά της κεφάλαια σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, οpro-formaσυνολικόςδείκτηςεποπτικώνκεφαλαίωντης Τράπεζας ανήλθε σε 16,0%, (με σταδιακή εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων) έναντι εποπτικής απαίτησης SREP στο 14,0%.

Ενισχύουμε τις προσπάθειές μας και εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε την Τράπεζά μας καλύτερη και ισχυρότερη. Στο 9μηνο του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε απόδοση 2,0% επί των ενσώματων κεφαλαίων της, με ευνοϊκές προοπτικές καθώς συνεχίζουμε την υλοποίηση του οδικού χάρτη “Ατζέντα 2023”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα