Περιφέρεια Αττικής: Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν μη επιστρεπτέα ύψους 250 εκατ.

από fimotro

Υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Με την απόφαση αυτή προχωρούν προς ένταξη επιπλέον 5.017 επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά και η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της δράσης. Γι’ αυτές εγκρίνεται η ένταξή τους, με τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1474/17.05.2021 αρχικής απόφασης ένταξης.

Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα που ανακοινώνεται σήμερα και επισυνάπτεται (δείτε δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”), περιλαμβάνονται συνολικά 9.617 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά.

Η συνολική δημόσια δαπάνη τους ανέρχεται στο ποσό των 250.104.325 €.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε, διευκρινίζεται ότι:

  1. Όπως ορίζεται στην πρόσκληση (ενότητα 10.2, σελ. 14), οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τους δικαιούχους κατά την υποβολή της αίτησής τους.
  2. Κατά την αξιολόγηση, η αρχική βαθμολογία υποβολής ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε ή επαναπροσδιορίστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, ελέγχοντας ταυτόχρονα και την ορθότητα/πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
  3. Η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημένης επιχείρησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο προϋπολογισμός των 200 εκατ. € (δηλαδή μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) είναι 44,51.
  4. Η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημένης επιχείρησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο προϋπολογισμός των επιπλέον 50 εκατ. € (δηλαδή αυτοαπασχολούμενοι και πολύ μικρές με έως και 9 άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ 2019) είναι 32,20.
  5. Όπως ορίζεται στην πρόσκληση (ενότητα 10.2, σελ. 14), ο έλεγχος και η αξιολόγηση διενεργήθηκε μόνο για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Πως θα γίνει η εκταμίευση των χρημάτων

Όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, για να προχωρήσει η κάθε επιχείρηση στην εκταμίευση των χρημάτων, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα:

  1. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης για τις επιπλέον 5.017 επιχειρήσεις.
  2. Οι επιχειρήσεις που εγκρίνονται, θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή τους, συνοδευόμενο από την επιστολή ένταξης της πράξης τους, το χρονοδιάγραμμα και την αναλογούσα (εγκεκριμένη) δημόσια δαπάνη.
  3. Στη συνέχεια θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα με οδηγίες υποβολής αιτήματος ελέγχου και το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό, προκειμένου να υποβάλουν το αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης.

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία ενημέρωσης των επιχειρήσεων που οι αιτήσεις τους δεν εγκρίθηκαν, είτε γιατί κρίθηκαν απορριπτέες κατά την αξιολόγηση, είτε λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

5. Οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν με την ανάρτηση των αντίστοιχων πινάκων απορριπτέων αιτήσεων αλλά και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή τους, προκειμένου να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, τυχόν ένσταση.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη εκταμιεύσει 65 εκατ. € προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή των αιτημάτων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερα από 600 αιτήματα εκταμίευσης ύψους άνω των 16 εκατ. €, τα οποία ελέγχονται προκειμένου να καταβληθεί η σχετική μη επιστρεπτέα ενίσχυση.

Καλούμε τις επιχειρήσεις να σπεύσουν να υποβάλουν τα αιτήματα εκταμίευσης, ώστε να τους καταβληθεί σε σύντομο χρόνο η ενίσχυση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται έγκυρα κι αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέσα από τις ιστοσελίδες:

Με αφορμή τη σχετική ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Με σχολαστική δουλειά και με όρους απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο αξιολόγησης προκειμένου 9.617 επιχειρήσεις της Αττικής να ενισχυθούν με μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, ύψους 250.104.325 ευρώ. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να τα λάβουν άμεσα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πληγείσα επιχειρηματικότητά και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε νέα εργαλεία για την μετά Covid εποχή. H Περιφέρεια Αττικής είναι εδώ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό τους και με άλλες δράσεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα