Νέο τοπίο σε δάνεια-καταθέσεις έφερε η πανδημία

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


Ολική ανατροπή της εικόνας στο τραπεζικό σύστημα λόγω της covid 19

Η πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έχουν επιφέρει σειρά αλλαγών τόσο στο μέτωπο των καταθέσεων όσο και σε αυτό των χορηγήσεων.

Ετσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το Μάιο, καταγράφεται αύξηση των χορηγήσεων (πιστωτική επέκταση) κατά 4% μετά από άνοδο 2% τον Απρίλιο, μετά από πολλούς μήνες μείωσης των νέων δανείων.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν στα 148,1 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι καταθέσεις του δημοσίου εμφανίζονται να υποχωρούν κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ.

Ανατροπές λαμβάνουν χώρα και στο μείγμα των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, με τα νοικοκυριά να αυξάνουν τις καταθέσεις τους κατά μόλις 194 εκατ. ευρώ το Μάιο, από αύξηση 1,5 δισ. τον Απρίλιο,μήνα πλήρους εφαρμογής του lockdown.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις αύξησαν τις καταθέσεις τους κατά 1,5 δισ. ευρώ το Μάιο, ενώ τον Απρίλιο καταγράφονταν μείωση κατά 125 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το Μάιο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 4% από 2% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3,037 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,512 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε σε 6,1% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 200 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.683 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2020.

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάιο του 2020, ήταν θετική κατά 2.681 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.585 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 22,4% από 12,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
Το Μάιο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 0,7% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 356 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 74 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2020, ήταν θετική κατά 429 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 195 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,7% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 4,6% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 386 εκατ. ευρώ, ίση με τη ροή του προηγούμενου μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 5,9% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 42 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 191 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Το Μάιο του 2020, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,3% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 89 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Μάιο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 241 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,8% από -3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.3 Δάνεια σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το Μάιο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που υπήχθησαν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανήλθε σε 14,888 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια αυτά αφορούν στεγαστικά δάνεια (7.719 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ΜΧΕ (4.358 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.531 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.277 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Μείωση κατά 1.917 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 4.112 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -24,0% από -9,5% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Αύξηση κατά 1,717 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, στα 148,13 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 1,429 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 9,4% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Αύξηση κατά 1,523 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 125 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 21,1% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,458 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 177 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 65 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 52 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Αύξηση κατά 194 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.554 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,0% από 7,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα