Τα κριτήρια επιδότησης πάγιων δαπανών

από fimotro

Ανοίγει η πλατφόρμα

Θέμα χρόνου είναι η παροχή των ειδικών «κουπονιών» για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σε όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού. Εντός της εβδομάδος αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή νέας οριστικής δήλωσης από τους δικαιούχους, ενώ θα έχει προηγηθεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει επακριβώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή της επιδότησης πάγιων δαπανών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επιδότηση μπορεί να ανέλθει στο 70% ή ακόμη και στο 80% των παγίων δαπανών που κατέβαλαν το 2020 οι πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κρίθηκαν επιλέξιμες μετά την υποβολή της αίτησης και του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης στην πλατφόρμα myBusiness-Support. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μέτρο αφορά δαπάνες όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα δικαιούνται την ενίσχυση θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά την επιλέξιμη περίοδο μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Οι δικαιούχοι

Ήδη, πάντως, περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 74.000 που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών, αναμένεται να λάβουν το πιστωτικό για την πληρωμή των φετινών φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Ο λόγος που απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις ή επαγγελματίες ήταν γιατί κατά τον έλεγχο του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι είτε είχαν κέρδη, είτε μείωση τζίρου μικρότερη του 30%. Επίσης, εντοπίστηκαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν δικαιούνταν να ενταχθούν, καθώς τα ποσά που εισέπραξαν από τις επιστρεπτέες προκαταβολές υπερκαλύπτουν το ύψος των παγίων δαπανών που δεν έχουν καλυφθεί από προγράμματα στήριξης, ενώ εντοπίστηκαν και αρκετοί που υπέβαλαν αίτηση χωρίς να ανήκουν στους πληττόμενους.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν και θα λάβουν την εν λόγω επιδότηση δεν θα εισπράξουν ενα χρηματικό ποσό, αλλά θα λάβουν ένα πιστωτικό, με το οποίο θα μπορούν να εξοφλήσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021

Το ποσοστό της ενίσχυσης, βέβαια, θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, τα «κουπόνια» που θα εκδοθούν ανέρχονται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων που είχαν υποβάλει αίτηση, επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ήταν αυτές που πληρούσαν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

■ απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,

■ ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,

■ έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,

■ είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν απο την 31η Δεκεμβρίου 2020,

■ είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,

■ δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση όμως των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Σε απόλυτα ποσά, το ύψος της επιδότησης δεν θα ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα