Όλες οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση

Μπαράζ φοροελαφρύνσεων και άλλων φορολογικών διευκολύνσεων για όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις προβλέπει η οικονομική πολιτική που σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση κατά την τετραετή θητεία της. Το πακέτο των φοροελαφρύνσεων, το δημοσιονομικό κόστος του οποίου έχει ήδη εκτιμηθεί στα 6 δισ. ευρώ για την περίοδο από το 2020 έως το 2023, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, την υλοποίηση φιλοεπενδυτικών επιλογών και την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, το οποίο έχει ως στόχο την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ήδη η κυβέρνηση, με ένα μίνι φορολογικό νομοσχέδιο που ψήφισε εντός του θέρους, έχει νομοθετήσει ορισμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τη φορολογική ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων. Επιδιώκει δε να καταθέσει στη Βουλή έως το τέλος Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου ένα ακόμη φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα σταδιακής υλοποίησης όλων των υπόλοιπων υπεσχημένων προεκλογικά θετικών φορολογικών μέτρων, σε βάθος τετραετίας.

Στο τραπέζι

Τα μέτρα που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση καθώς και εκείνα που πρόκειται να νομοθετήσει εντός του φθινοπώρου προβλέπουν τα ακόλουθα ανά κατηγορία φορολογουμένων:

1 Οφειλέτες του Δημοσίου: Η ρύθμιση των 120 μηνιαίων δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31-12-2018, βελτιώθηκε και ήδη τρέχει. Οι βελτιώσεις νομοθετήθηκαν πρόσφατα, με τον ν. 4621/2019 και προβλέπουν:

* Αναστολή των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων για περισσότερους από 1,1 εκατ. οφειλέτες της φορολογικής διοίκησης εναντίον των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί τα συγκεκριμένα μέτρα εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση.

* Μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ για όλους τους οφειλέτες, διάταξη που ευνοεί κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην εφορία ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς τους επιτρέπει να εξοφλήσουν τα χρέη αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις.

* Μείωση του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται οι ρυθμιζόμενες οφειλές από το 5% στο 3%.

* Δυνατότητα ένταξης σε χιλιάδες εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον η βασική οφειλή φθάνει μέχρι το 1.000.000 ευρώ.

* Υπαγωγή σε ρύθμιση και οφειλών που βεβαιώθηκαν εντός του 2019. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η-1-2019 έως την 30ή-9-2019, αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31-12-2018. Αυτό σημαίνει ότι όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι το 2017, δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 30-11-2018 καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων, που έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 31-12-2018, μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30-9-2019 και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις!

Από τις δυνατότητες αυτές εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν το διάστημα από 1η-1-2019 έως 30-9-2019 αλλά αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι κανονικές προθεσμίες υποβολής λήγουν από την 1η-1-2019 και μετά. Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι οφειλές του φόρου εισοδήματος για το έτος 2018, του ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου του 2018 για τους επιχειρηματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και του Δεκεμβρίου του 2018 για τους επιχειρηματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι οι δηλώσεις για τις οφειλές αυτές έπρεπε να υποβληθούν εντός του 2019.

* Επιπλέον έκπτωση επί των προσαυξήσεων αν προκαταβληθεί τουλάχιστον το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης. Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

2 Μισθωτοί, συνταξιούχοι, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες: Αποφασίστηκαν αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν από τα εισοδήματα του 2020 και θα προβλέπουν:

* Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, με διατήρηση του βασικού αφορολογήτου ορίου στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Η διατήρηση του αφορολογήτου θα γίνει με πλήρη κατάργηση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ και ονομαστικό ορισμό του αφορολογήτου μεταξύ 8.636 ευρώ.

* Καθιέρωση πρόσθετου αφορολογήτου ορίου 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που θα ισχύσουν οι παραπάνω αλλαγές, όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες δεν βαρύνονται με τέκνα θα ωφεληθούν με μειώσεις στα ετήσια ποσά φόρου που αναλογούν στα εισοδήματά τους:

* έως 177,24 ευρώ όσοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 20.000 ευρώ,
* από 177,24 έως 277,24 ευρώ όσοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και έως 30.000 ευρώ,
* από 277,24 έως 377,24 ευρώ οι δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ και έως 40.000 ευρώ,
* από 377,24 έως 1.977,24 ευρώ οι δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ και μέχρι 200.000 ευρώ.

3 Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, λοιποί αγρότες: Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για τους οποίους δεν ισχύει κανένα αφορολόγητο όριο εισοδήματος, προβλέπεται επίσης η μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 10.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει ως συνέπεια οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να ωφεληθούν με μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης επί των εισοδημάτων τους κατά 390 έως 1.300 ευρώ.

4 Εταιρίες, λοιπά νομικά πρόσωπα: Για τις Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα έχει αποφασιστεί να νομοθετηθούν τα ακόλουθα μέτρα:

* Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. Για τη χρήση του 2019, για την οποία οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα υποβληθούν το 2020, σχεδιάζεται μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 28% στο 24%. Για τη χρήση του 2020, για την οποία οι δηλώσεις θα υποβληθούν το 2021, ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω από το 24% στο 20%.

* Μείωση της φορολόγησης στα μερίσματα από το 10% στο 5%. Το μέτρο θα ισχύσει από τη χρήση του 2019.

5 Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις γενικά: Στον τομέα της φορολογίας των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων θα επιδιωχθεί να νομοθετηθούν και τα ακόλουθα μέτρα με ορίζοντα εφαρμογής έως το τέλος της τετραετίας (έως το 2023):

* Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

* Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με μείωσή του κατά 50% για το 2019 ή για το 2020 ή για το 2021 (φορολογικές δηλώσεις έτους 2020 ή 2021 ή 2022) και πλήρης κατάργησή του για το 2020 ή το 2021 ή το 2022 (φορολογικές δηλώσεις έτους 2021 ή 2022 ή 2023).

* Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης το αργότερο έως το 2023, όταν πλέον θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και θα είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης όλων των Ελλήνων φορολογουμένων.

6 Εμμεση φορολογία: Σχεδιάζεται η βελτίωση της διάταξης που προβλέπει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα είδη διατροφής και την εστίαση, ώστε για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις τροφίμων και ποτών να ισχύει ο μειωμένος συντελεστής 13% (να μην προβλέπεται π.χ. συντελεστής 24% για τον σερβιριζόμενο καφέ και 13% για τον πωλούμενο καφέ από τα σούπερ μάρκετ).

Εχει εξαγγελθεί εξάλλου και προβλέπεται να νομοθετηθεί η σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από το 24% και το 13% στο 22% και στο 11% το αργότερο έως το 2023.

Μέτρα για την τόνωση της οικοδομής

Ερχεται και δεύτερο «κούρεμα» του ΕΝΦΙΑ

Για τους φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητη περιουσία νομοθετήθηκε ήδη η μείωση του ΕΝΦΙΑ του 2019 κατά ποσοστά από 10% έως 30% ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που έχουν δηλωθεί στο Ε9. Συγκεκριμένα, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που αναγράφουν τα ήδη εκδοθέντα νέα εκκαθαριστικά του φόρου για το τρέχον έτος είναι μειωμένα σε σύγκριση με τα ποσά του έτους 2018:
* κατά 30%, για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι 60.000 ευρώ,
* κατά 27%, για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 60.001 μέχρι 70.000 ευρώ,
* κατά 25%, για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 70.001 μέχρι 80.000 ευρώ,
* κατά 20%, για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 80.001 μέχρι 1.000.000 ευρώ,
* κατά 10%, για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.
Μείωση του ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται και για το 2020, ενώ παράλληλα προωθούνται άμεσα για ψήφιση στη Βουλή και τα ακόλουθα μέτρα για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας:
* Αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών για τρία χρόνια.
* Εκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% της δαπάνης για εργασίες που αφορούν σε ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων.
* Αναστολή του φόρου υπεραξίας για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενική βάση τον τέταρτο χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα