Δημόσιο: Προσλήψεις μόνο για τηλεργασία

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


Με νομοσχέδιο θα καθιερωθεί πλέον και επίσημα η εξ αποστάσεως εργασία των δημοσίων υπαλλήλων

Αλλάζουν ραγδαία τα δεδομένα στην εργασιακή σχέση του δημοσίου με τους εργαζόμενους. Η έξαρση του κορονοϊού δημιούργησε ένα νέο τοπίο στον δημόσιο τομέα, που όπως φαίνεται αναμένεται να υιοθετηθεί και μετά το τέλος της πανδημίας.

Μέσω ενός νέου νομοσχέδιου που αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός Απριλίου, καθιερώνεται πλέον και επίσημα η εξ αποστάσεως εργασία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ προβλέπονται νέες προσλήψεις υπαλλήλων που θα απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεργασίας.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η τηλεργασία θα παρέχεται σε οικειοθελή βάση, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να προσαρμοσθεί το Ελληνικό Δημόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα μέσω της αξιοποίησης των μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το δικαίωμα της τηλεργασίας θα το έχουν και όσοι θα προσληφθούν τώρα, αλλά και οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, με τη σύμφωνη γνώμη τους, χωρίς μάλιστα να επηρεάζεται ο μισθός τους. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει τη χορήγηση ενός μικρού επιδόματος για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων που θα απορρέουν από την κατ’ οίκον εργασία και την προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μάλιστα συζητήσεις για νέες προσλήψεις στο Δημόσιο αποκλειστικά με τηλεργασία, οι οποίες θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ, μετά το τέλος της πανδημίας.

Οι συγκεκριμένες θέσεις θα είναι αποκλειστικά για τηλεργασία, όπως προαναφέρθηκε, και δεν θα μπορούν να μετατραπούν σε διά ζώσης, ενώ θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη και δήλωση των υπαλλήλων.

Ωστόσο, δεν θα μπορούν να μετατραπούν όλες οι θέσεις σε καθεστώς τηλεργασίας και το πιθανότερο είναι ότι εκτός θα μείνουν οι θέσεις πρώτης γραμμής, για παράδειγμα όσες σχετίζονται με εξυπηρέτηση πολιτών και φυσικά θέσεις εργασίας που αφορούν τα νοσοκομεία και την Αστυνομία και που εκ του αποτελέσματος δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία.

Το νομοσχέδιο μάλιστα θα προβλέπει ακόμα και το χρόνο που θα μπορούν οι υπάλληλοι να τον διαθέτουν με τηλεργασία, με στόχο να μην αποκόπτονται εντελώς οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι από το εργασιακό περιβάλλον.

Αυτό, όπως εξετάζεται, θα μπορεί να γίνει με εφαρμογή τηλεργασίας για συγκεκριμένες μέρες ανά μήνα ή ανά έτος. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης της τηλεργασίας, ο προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας θα είναι εκείνος που θα επιλέγει ποιοι μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν, ενώ δεν αποκλείεται να αξιοποιείται η τηλεργασία μέσω κυλιόμενης βάρδιας.

Με το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε επιδιώκεται:

  • Η ενδυνάμωση εργαζομένων λόγω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους στην οργάνωση της εργασίας.
  • Η διευκόλυνση εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας (π.χ. ΑμεΑ).
  • Η ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κ.λπ.
  • Η προσέλκυση στελεχών.
  • Η εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών και των εργαζομένων από τη μείωση των μετακινήσεων.
  • Η αντιμετώπιση προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή μέσω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συνεπάγεται την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την προστασία περιβάλλοντος.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης, όπως της πανδημίας του Covid-19.
  • Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.

Ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει ότι το σχέδιο νόμου για την τηλεργασία συνιστά μία ιδιαιτέρως σημαντική καινοτομία για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, στα πρότυπα εργασίας που έχουν εφαρμόσει τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του δημόσιου τομέα, δίχως να υπάρξει η παραμικρή επίπτωση στη μισθολογική κάλυψη των δημοσίων υπαλλήλων και η παραμικρή έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Ελληνες πολίτες.

ΑΣΕΠ: Κατάρτιση πινάκων για 100 θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Tο ΑΣΕΠ προέβη, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων κλάδου ΔΕ Γραμματέων στο υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας) από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/3.7.2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη (σχετικό Δελτίο Τύπου 14.12.2020).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Κατά των νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 6η Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο, και λήγει με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2021, ημέρας Τρίτης.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Ενσταση για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης από επιλαχόντες της Προκήρυξης 8Κ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10. Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ([email protected]).

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο

ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο), επιλέγοντας: Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), είτε από δημόσιο ταμείο.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα