Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις με τον νέο επανυπολογισμό

από fimotro

Αυξήσεις που θα «ροκανίσουν» σημαντικά την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν από το νόμο Κατρούγκαλου θα έχουν, με τον επανυπολογισμό συντάξεων από το νόμο Βρούτση, οι παλαιοί συνταξιούχοι ΙΚΑ, Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΝΑΤ που αποχώρησαν με 30,1 ως και 44 έτη ασφάλισης.

Στη ζώνη αυτή, και κυρίως από τα 35 ως τα 40 έτη, υπάρχουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τον επανυπολογισμό συντάξεων για τους παλαιούς συνταξιούχους, γιατί οι νέοι συντελεστές αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 είναι από 37,31% (με 35ετία) ως 50% (με 40ετία), ενώ ο προηγούμενος επανυπολογισμός έγινε με τους συντελεστές του νόμου 4387/2016, που ήταν από 33,81% (για 35ετία) ως 42,80% (για 40ετία).

Οι 520.000 παλαιοί πριν από τον Μάιο του 2016 συνταξιούχοι δεν πήραν τα αναδρομικά και τις πραγματικές αυξήσεις, όπως αντίθετα συνέβη με τους 133.692 συναδέλφους τους, επειδή είχαν μεγάλη προσωπική διαφορά στη σύνταξη. Το γεγονός όμως ότι ο επανυπολογισμός τους θα έχει λογιστικές αυξήσεις σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά πολύ και οι αυξήσεις που προβλέπονται βάσει νόμου να «ξεκλειδώσουν» από το 2023 θα είναι πλέον στην τσέπη τους.

Για παράδειγμα:

  1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 39 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 978 ευρώ και προσωπική διαφορά 128 ευρώ, δηλαδή 1.106 ευρώ στο σύνολο πριν από το φόρο (ή περίπου 980 ευρώ μετά το φόρο). Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση, η σύνταξη θα βγει στα 1.079 ευρώ με αύξηση 101 ευρώ και θα του μείνουν μόλις 27 ευρώ από την προσωπική διαφορά. Το νέο σύνολο που θα έχει από τον Οκτώβριο του 2021 θα είναι πάλι 1.106 ευρώ, αλλά τα 1.079 ευρώ θα είναι ανταποδοτική + εθνική σύνταξη (αντί 978 ευρώ τώρα) και τα 27 ευρώ το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς (αντί 128 ευρώ διαφορά που έχει τώρα). Η λογιστική αύξηση κατά 101 ευρώ του «ξεκλειδώνει» τον επόμενο γύρο αυξήσεων από το 2023, που θα περάσουν στην τσέπη γιατί με ένα 3% αύξησης η σύνταξη από τα 1.078 ευρώ θα πάει στα 1.111 ευρώ και θα έχει μηδενίσει από την πρώτη κιόλας χρονιά των αυξήσεων την προσωπική διαφορά των 27 ευρώ. Με ένα συντηρητικό σενάριο αυξήσεων 3% το 2024 και το 2025 η σύνταξη θα φτάσει στα 1.178 ευρώ ενώ ως το 2027 θα έχει αυξηθεί στα 1.264 ευρώ. Αν δεν ψηφιζόταν ο νόμος Βρούτση το 2020 δεν θα υπήρχε ο επανυπολογισμός συντάξεων πάνω από τα 30,1 έτη και οι συνταξιούχοι θα έμεναν με τις συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και θα περίμεναν για χρόνια να πάρουν πραγματικές αυξήσεις επειδή θα αργούσαν να σβήσουν τις μεγάλες προσωπικές διαφορές. Στην περίπτωση αυτή (που διατηρούνταν ο επανυπολογισμός Κατρούγκαλου), ο συνταξιούχος που έχει σήμερα 978 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, θα περίμενε ως το 2027 για να σβήσει την προσωπική διαφορά ων 128 ευρώ και να δει την πρώτη πραγματική αύξηση με τη σύνταξή του στα 1.132 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά. Ενώ τώρα θα έχει πραγματική αύξηση από το 2023, αντί το 2027, δηλαδή κερδίζει αυξήσεις 4 ετών!
  2. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 37 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 1.025 ευρώ και προσωπική διαφορά 108 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.118 ευρώ σύνταξη με αύξηση 92 ευρώ και θα του μείνουν 16 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μηδενίσει με την πρώτη αύξηση του 2023, οπότε και η σύνταξη θα έχει πραγματική αύξηση χωρίς προσωπική διαφορά και θα ανέλθει στα 1.152 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 35 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 847 ευρώ και προσωπική διαφορά 108 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 897 ευρώ σύνταξη με αύξηση 50 ευρώ και θα του μείνουν 58 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μειώσει με τις αυξήσεις του 2023 και του 2024 και από το 2025 θα έχει πραγματική αύξηση χωρίς προσωπική διαφορά με τη σύνταξη στα 980 ευρώ.
  4. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 38 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 973 ευρώ και προσωπική διαφορά 105 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.066 ευρώ σύνταξη με αύξηση 93 ευρώ και θα του μείνουν 12 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μηδενίσει το 2023 και θα έχει πραγματική αύξηση με τη σύνταξη στα 1.098 ευρώ.
  5. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 33 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 825 ευρώ και προσωπική διαφορά 110 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 850 ευρώ σύνταξη με αύξηση 25 ευρώ και θα του μείνουν 85 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μηδενίσει σταδιακά με αυξήσεις από το 2023 ως το 2025.
  6. Συνταξιούχος ναυτικός με 31,6 έτη πριν από το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387) έπαιρνε σύνταξη 1.465,84 ευρώ προ φόρου. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου βρέθηκε να έχει σύνταξη 1.274,40 ευρώ με μείωση κατά 191,44 ευρώ, που καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά για να μην πέσει κάτω από τα 1.465,84 ευρώ. Με τον νέο επανυπολογισμό από το νόμο Βρούτση (ν. 4670) παίρνει μικρή αύξηση λόγω των λίγων ετών (31,6 έτη) κατά 24,27 ευρώ και η σύνταξη πάει στα 1.298,67 ευρώ. Η αύξηση θα συμψηφίσει ισόποση προσωπική διαφορά, η οποία θα διαμορφωθεί στα 167,17 ευρώ (191,44-24,27=167,17). Η νέα σύνταξη θα είναι πάλι 1.465,84 ευρώ αλλά με 1.298,67 ευρώ από τον νέο επανυπολογισμό + 167,17 ευρώ νέα προσωπική διαφορά. Με το «ξεκλείδωμα» των αυξήσεων από το 2023, ο συνταξιούχος θα κατεβάζει κάθε χρόνο την προσωπική διαφορά και θα τη μηδενίσει το 2026, ενώ από το 2027 θα πάρει καθαρή αύξηση με τη σύνταξη στα 1.506 ευρώ.
  7. Συνταξιούχος ΔΕΚΟ με 35 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει ανταποδοτική + εθνική σύνταξη 1.060 ευρώ και προσωπική διαφορά 139 ευρώ, δηλαδή σύνολο 1.199 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη 1.132 ευρώ με λογιστική αύξηση 72 ευρώ και θα του μείνουν 67 ευρώ υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Ως το 2022 θα έχει το ίδιο σύνολο (1.199 ευρώ) αλλά με αυξημένη σύνταξη στα 1.132 ευρώ και μειωμένη προσωπική διαφορά στα 67 ευρώ. Με την πρώτη αύξηση του 2023 (με σενάριο 3%), η σύνταξη από τα 1.132 ευρώ θα ανέλθει στα 1.166 ευρώ και η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 33 ευρώ. Με την αύξηση του 2024 θα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά ενώ με την αύξηση του 2025 η σύνταξη θα φτάσει στα 1.236 ευρώ και ως το 2027 θα είναι στα 1.310 ευρώ. Χωρίς τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση, ο συνταξιούχος θα περίμενε ως το 2027 για να δει την πρώτη αύξηση, με τη σύνταξή του στα 1.227 ευρώ, ενώ τώρα αφενός «κλειδώνει» πραγματικές αυξήσεις από το 2024, αφετέρου ως το 2027 η σύνταξη θα έχει φτάσει στα 1.310 ευρώ.
  8. Συνταξιούχος ΤΣΜΕΔΕ με 38 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει ανταποδοτική + εθνική σύνταξη 910 ευρώ και προσωπική διαφορά 96 ευρώ, δηλαδή σύνολο 1.006 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη 1.003 ευρώ με λογιστική αύξηση 93 ευρώ και θα του μείνουν μόνον 3 ευρώ υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Ως το 2022 θα έχει το ίδιο σύνολο (1.006 ευρώ) αλλά με την πρώτη αύξηση του 2023 η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.034 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά. Με την αύξηση του 2024-2025 η σύνταξη θα φτάσει στα 1.095 ευρώ και ως το 2027 θα παίρνει 1.161 ευρώ. Αν το «σενάριο» αυξήσεων αντί 3% γίνει 3,5%, τα κέρδη και η σύνταξη θα είναι μεγαλύτερα.

Οι αυξήσεις που θα έχουν στην τσέπη από 1ης/1/2023 οι παλαιοί συνταξιούχοι με μεγάλες προσωπικές διαφορές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα