Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ευχαρίστησε αμφότερους και τους ζήτησε να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρις ότου διεξαχθεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την αντικατάστασή τους.