Οι φόροι που έφεραν “τρύπα” στον προϋπολογισμό

από fimotro

“Τρύπα” 101 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα κατέγραψε ο προϋπολογισμός έως και τον Ιούλιο, καθώς τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 24,37 δις ευρώ, μειωμένα κατά 0,4% έναντι του στόχου που είχε περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

Μειωμένα έναντι του στόχου την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 61 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 16 εκατ. ευρώ ή 10,0%,

γ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 163 εκατ. ευρώ ή 16,4%,

ε) Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 11,9%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 175 εκατ. ευρώ ή 12,2%,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 216 εκατ. ευρώ ή 6,3%, λόγω υποεκτέλεσης του ΠΔΕ και παρά την είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs,

η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 29 εκατ. ευρώ ή 2,0%

θ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,9%, λόγω του ότι το εισπραχθέν τίμημα από την πώληση του Ελληνικού καταγράφηκε τον Ιούλιο ως χρηματοοικονομική συναλλαγή (πώληση μετοχών).

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 92 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

ε) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 18,8%,

στ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 11,5%,

ζ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,2%,

η) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 182,5%,

θ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 69 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

Βασίλης Τσεκούρας

Πρωτογενές έλλειμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12,51 δις ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 12,95 δις ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 10,9 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 9,06 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,6 δις ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7,46 δις. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26,97 δις. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 636 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Παρά την είσπραξη ANFAs ποσού 644 εκατ. ευρώ που δεν είχε προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025, τα σημαντικά μειωμένα έσοδα από το ΠΔΕ τον Ιούλιο 2021 είναι ο βασικός λόγος της εν λόγω μείωσης.

Μείωση εσόδων και τον Ιούλιο

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,99 δις ευρώ μειωμένο κατά 723 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,42 δις ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 739 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,23 δις ευρώ, μειωμένα κατά 181 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Ιούλιο 2021, είναι οι κάτωθι:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 50 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 22 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 80 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 23 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 14 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 99 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 169 εκατ. ευρώ,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 255 εκατ. ευρώ,

η) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα