Μειωμένα ενοίκια: Τα 8 σημεία – Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

από fimotro

Το μίσθωμα που εισπράττει ως αποζημίωση χρήσης όταν ένα ακίνητο χρησιμοποιείται πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση) θα πρέπει να συμπληρώσει ο ιδιοκτήτης στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ως μηναίο μίσθωμα.

Στο πεδίο της δήλωσης «Είδος μίσθωσης» θα πρέπει να επιλέξει «Εξωσυμβατική χρήση» και να αναγράψει στο πεδίο «Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» το ποσό της αποζημίωσης χρήσης. Ο εκμισθωτής αυτής της περίπτωσης καλείται να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το πραγματικό γεγονός όπως ενδεικτικά το μισθωτήριο που έληξε (ανάλογα με τη χρονική περίοδο έναρξης της μίσθωσης, ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο) και το Ε2 των προηγούμενων ετών στο οποίο δηλωνόταν το ποσό της αποζημίωσης ή του μισθώματος που καταβαλλόταν.

Οδηγός…

Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, η οποία απαντά επίσης σε μια σειρά άλλων ερωτημάτων για ειδικής φύσης εκμισθώσεις με μειωμένα ενοίκια για τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο του 2021.

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι:

1 Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωση Covid» για την παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και η «Δήλωση Covid» υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, στις περιπτώσεις που ο ΚΑΔ της μισθώτριας επιχείρησης εντάσσεται στο 40%.

2 Οι μισθωτές κυλικείων δημόσιων σχολείων έχουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου μισθώματος. Ωστόσο, οι σχολικές επιτροπές που εκμεταλλεύονται τα ως άνω κυλικεία, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν δικαιούνται αποζημίωση για το διάστημα από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020.

3 Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα εκμεταλλεύεται ακίνητο για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εταιρία leasing, το οποίο στη συνέχεια εκμισθώνει σε τρίτο, θα πρέπει να υποβάλει «Δήλωση Covid» και «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

4 Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4690/2020 για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης με δικαίωμα υπεκμίσθωσης βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας π.χ. Airbnb.

5 Επισημαίνεται ότι ο εκμισθωτής ή και ο υπεκμισθωτής ενός ακινήτου δεν έχουν τις εύνοιες του νόμου για μειωμένα ενοίκια όταν:

  • έχει λυθεί η συμφωνία μίσθωσης κατά την περίοδο ισχύος των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων,
  • δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος μειωμένης ή μη καταβολής μισθώματος από τους μισθωτές / υπομισθωτές.
  • πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο είναι σε κατάσταση αναστολής για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή έχει προβεί σε διακοπή εργασιών εντός του μήνα που αφορά η σχετική «Δήλωση Covid»,
  • πρόκειται για νομικό πρόσωπο του οποίου ο μισθωτής δεν δικαιούται πλήρους απαλλαγής μισθώματος άλλα μείωσης αυτού κατά 40% (για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο του 2021).

6 Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε υφιστάμενη μίσθωση λόγω επαχθούς ή μη αιτίας (για παράδειγμα, αγορά ακινήτου, κληρονομιά ακινήτου κ.λπ.), προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 θα πρέπει να υποβάλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid».

7 Τα πρόσωπα που παραχωρούν / υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός ζώνης λιμένα, δηλαδή οι Οργανισμοί Λιμένος, προκειμένου να καταστούν θα πρέπει να υποβάλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid», καθόσον το μίσθωμα (αντάλλαγμα) που αποκτούν από την παραχώρηση / υποπαραχώρηση χρήσης χώρων της ζώνης των λιμένων σε τρίτους αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

8 Στην περίπτωση που λόγω τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων μεταβλήθηκε το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος που δικαιούνται οι μισθωτές ή οι υπομισθωτές, απαιτείται οι εκμισθωτές / υπεκμισθωτές να προβαίνουν σε διόρθωση των «Δηλώσεων Covid».

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα