Συγκρατημένα αισιόδοξες παραμένουν οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της ManpowerGroup για το Α΄ τρίμηνο 2017.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν επιφυλακτικά σχέδια προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2017. Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 12% προβλέπει μείωση και το 72% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.
Οι ισχυρότερες προοπτικές αναμένονται να καταγραφούν στον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +15% και +14%, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) καταγράφουν επιφυλακτικά αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με προοπτικές της τάξης του +10%, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες διαμορφώνονται στο +9%.
Οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται στον τομέα της Μεταποίησης και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου καταγράφονται οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης με ποσοστό -3% και -4%, αντίστοιχα.
Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής εξακολουθούν να καταγράφουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για τα άτομα που αναζητούν εργασία, με προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +7% για το Α’ τρίμηνο του 2017. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Οι προοπτικές απασχόλησης για τη Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε ποσοστό +3%. Εμφανίζονται μειωμένες κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά βελτιώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν μία δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26%, ωστόσο, οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αβέβαιο κλίμα προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -1%.
Λαμβάνοντας υπόψη την εποχική προσαρμογή των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +7%. Οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ εμφανίζονται ισχυρότερες κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
«Το μήνυμα της εγχώριας αγοράς είναι σαφές. Η ανάπτυξη αποτελεί βασική επιδίωξη. Η συγκρατημένη θετική πρόθεση προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2017 επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση των εργοδοτών και την κινητικότητα των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια του 2016. Υποδηλώνει, επίσης, σε σημαντικό βαθμό την εξοικείωση των εταιρειών με τη συνεχή ρευστότητα και μεταβλητότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συνδέει άρρηκτα την ανάπτυξη με την αναδιάρθρωση των εταιρικών δομών και την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι κλάδοι με την ισχυρότερη πρόθεση προσλήψεων αφορούν τους κλάδους με την πλέον επιτακτική ανάγκη αναδιαμόρφωσης μέσα από την εύρεση επαγγελματιών που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές ικανότητες και αποτελεσματικές διοικητικές δεξιότητες. Οι κλάδοι με την ασθενέστερη πρόθεση προσλήψεων καταδεικνύουν την ανάγκη αναζήτησης νέων στρατηγικών επιχειρηματικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, οι καινοτόμες επιχειρησιακές λύσεις είναι προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους επαγγελματίες που διαθέτουν τα προσόντα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις καινοτόμες λύσεις. Έτσι, οι επαγγελματίες καλούνται να συνεχίσουν με συστηματικό τρόπο να καλλιεργούν νέες δεξιότητες και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την επένδυση στην προσέλκυση πολυτάλαντων εργαζόμενων» σημειώνει η Φανή Κλειδά, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup.
Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +15% και +14% αντίστοιχα.
Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) καταγράφουν επιφυλακτικά αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με προοπτικές της τάξης του +10%, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες διαμορφώνονται στο +9%. Ωστόσο, ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να σημειώσει πτώση στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών και τον τομέα της Μεταποίησης, με τους εργοδότες να καταγράφουν προοπτικές της τάξης του -4% και -3%, αντίστοιχα.
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν αύξηση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση όσο και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τέσσερις τομείς και, ιδιαίτερα, στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου καταγράφεται μείωση 13 ποσοστιαίων μονάδων. Οι εργοδότες του τομέα της Μεταποίησης καταγράφουν, επίσης, σημαντική πτώση, της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων.
Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτιώνονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Καταγράφεται σημαντική αύξηση της τάξης των 18 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα της Γεωργίας, ενώ οι προοπτικές στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική) ενισχύονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εργοδότες του τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες καταγράφουν αύξηση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς και, ιδιαίτερα, κατά 12 και 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Μεταποίησης και τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, αντίστοιχα.
Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού
Οι εργοδότες που συμμετέχουν στην έρευνα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με το μέγεθος του οργανισμού: οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι Μικρές επιχειρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι Μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλλήλους και οι Μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.
Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, αναμένεται αύξηση του αριθμού απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν μία δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26%, ενώ καταγράφονται προοπτικές της τάξης του +5% και +3% από τους εργοδότες των Μεσαίων και των Μικρών επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αβέβαιο κλίμα προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -1%.
Σε σύγκριση με το Δ’ Τρίμηνο του 2016, οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μεγάλες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι εργοδότες των Μεσαίων και των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν μειώσεις της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων.
Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ και οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν, επίσης, βελτίωση, της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων. Στο μεταξύ, οι προοπτικές για τους εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων διατηρούνται σχετικά σταθερές, ενώ οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων δεν καταγράφουν κάποια μεταβολή.
Περίπου 59.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας
(τα σχόλια αυτής της ενότητας βασίζονται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, όπου αυτά διατίθενται. Τα δεδομένα για την Πορτογαλία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα)
κατά το Α’ Τρίμηνο του 2017. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση:
«Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2017, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;».
Συνολικά, οι εργοδότες σε 40 από 43 χώρες προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν στις αρχές του 2017, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η αβεβαιότητα που συνδέεται με το δημοψήφισμα για το Brexit ή τις εκλογές στις ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε σημαντική αστάθεια στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, οι εργοδότες φαίνεται να αρκούνται στην παρατήρηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες τους.
Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται σε 19 από 43 χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μειώνονται σε 17 και διατηρούνται αμετάβλητα σε 7. Οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων για το Α’ τρίμηνο είναι η Ταϊβάν, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία. Οι πιο αποδυναμωμένες προβλέψεις καταγράφονται στην Βραζιλία, την Ελβετία και την Ιταλία.
Αναμένεται αύξηση των θέσεων εργασίας σε 9 από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων Α’ τριμήνου καταγράφονται στη Γουατεμάλα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι εργοδότες στη Βραζιλία αναμένουν συρρίκνωση του αριθμού των απασχολουμένων για όγδοο διαδοχικό τρίμηνο και καταγράφουν τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων σε όλη την Περιφέρεια, καθώς και σε όλο τον κόσμο.
Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 23 από τις 25 χώρες της γεωγραφικής περιοχής Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ). Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται σε 12 χώρες, αποδυναμώνονται σε 10 και παραμένουν αμετάβλητα σε 3. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτιώνονται σε 15 χώρες σημειώνουν πτώση σε 7 και διατηρούνται αμετάβλητες σε 2. Η Πορτογαλία εντάχθηκε στην έρευνα το Γ΄ τρίμηνο του 2016 και, προς το παρόν, δεν έχει συγκρίσιμα δεδομένα για τις τάσεις απασχόλησης. Τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων στην Περιφέρεια για το Α’ τρίμηνο καταγράφονται στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία, με τους εργοδότες των δύο χωρών να αναμένουν την ισχυρότερη δραστηριότητα στην αγορά εργασίας από την έναρξη της έρευνας στις χώρες τους. Αντίθετα, το πιο εξασθενημένο κλίμα προσλήψεων καταγράφεται στην Ελβετία, όπου οι προοπτικές παίρνουν αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά στα τελευταία δύο χρόνια και στην Ιταλία όπου η δραστηριότητα στην αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρηθεί αμετάβλητη κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Οι εργοδότες και στις οκτώ χώρες της περιοχής Ασίας-Ωκεανίας αναμένουν αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αναμένεται επιτάχυνση των προσλήψεων μόνο στη Νέα Ζηλανδία και αργή αύξηση σε πέντε άλλες χώρες/επικράτειες, ενώ αναμένεται στασιμότητα σε δύο. Οι εργοδότες στην Ταϊβάν αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων στην περιοχή, καθώς και σε όλο τον κόσμο. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στην Κίνα καταγράφουν τα πιο επιφυλακτικά σχέδια προσλήψεων της περιοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα