Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 13.11.2021 συνολικά 74.697 ελέγχους και κατέγραψαν 376 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 134.450€ και κυρώσεις αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά δεκαπέντε (15) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος και των κανόνων λειτουργίας του καταστήματος

3. Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19

4. Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις, προσωρινά υπεύθυνου και ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2×5.000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάθε κατάστημα για εξυπηρέτηση δύο (2) συνολικά πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2×300€).

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ (1×5.000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο (χρήση χώρου ως υπαίθριου με μία πλευρά ανοιχτή), πελάτες που δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά rapid test, στον δήμο Δράμας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2×5.000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2×300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε επιχείρηση για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.300€ (2×5.000€ + 1×300€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των αποστάσεων και μη ύπαρξη αλκοολούχου διαλύματος σε τραπεζοκαθίσματα, και για εξυπηρέτηση ενός πελάτη χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test, καθώς και 300€(1×300€) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€ (1×300€). Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργήθηκαν στον δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ (1×5.000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι δεν διέθετε άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις, προσωρινά υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2×5.000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάθε κατάστημα για εξυπηρέτηση δεκατριών (13) συνολικά πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο συνολικού ύψους 3.900€ (13×300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2×5.000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο συνολικού ύψους 900€ (3×300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ (7×300€) σε επτά (7) επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις, ιδιοκτήτη εμπορικού καταστήματος και ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2×5.000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάθε κατάστημα για εξυπηρέτηση τριών (3) συνολικά πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο συνολικού ύψους 900€ (3×300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2×300€) σε δύο (2) επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη, ενός ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ (10×300€) σε δέκα (10) επιχειρήσεις για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε επιβάτη λεωφορείου για μη κατοχή του απαραίτητου πιστοποιητικού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε επιχείρηση για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4×300€) σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε επιχείρηση για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Επικράτεια

 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα έξι (56) αντικείμενα, καταγράφηκαν πέντε (5) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πέντε (5) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 20.300€(4×5000€ + 1×300€) και συνολικά εξήντα (60) ημέρες (4×15) αναστολής λειτουργίας.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν οκτακόσια δέκα επτά (817) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων εκατόν ογδόντα έξι (1.186) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ (1×300€) (σύνολο φυσικών προσώπων 2.003).
 • Το Λιμενικό διενήργησε 7.017 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα