Κομισιόν: Διαγωνισμός για 45 προσλήψεις σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και κυρίως η Γενική Διεύθυνση Eσωτερικής Aγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV), μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Ως διοικητικός υπάλληλος στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, θα καλείστε να εκπονείτε πολιτική και νομοθεσία, να εφαρμόζετε και να διαχειρίζεστε την ισχύουσα νομοθεσία, να εκτελείτε ρυθμιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου, να παρακολουθείτε τη νομοθεσία, τις τάσεις και τις εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, μεταξύ άλλων και σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ασκούν καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται κατωτέρω: Ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας και διαχείριση της υφιστάμενης νομοθεσίας στον τομέα των χημικών προϊόντων, μεταξύ άλλων, με τη σύνταξη εγγράφων πολιτικής, την κατάρτιση νομικών πράξεων και την εκπόνηση εκτιμήσεων αντικτύπου.

Εφαρμογή όλων των πτυχών της νομοθεσίας στον τομέα των χημικών προϊόντων, διαχείριση των προπαρασκευαστικών μελετών στον τομέα, καθώς και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη-μέλη.

Παρακολούθηση της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας, των δικαστικών διαδικασιών και των αποφάσεων επί των προσφυγών στον τομέα των χημικών προϊόντων. Aσκηση κανονιστικών καθηκόντων στους διάφορους τομείς των χημικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και των κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων στον τομέα των χημικών προϊόντων) και παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στους εν λόγω τομείς.

Προετοιμασία και συμμετοχή στις συνεδριάσεις και τις διαπραγματεύσεις των κρατών-μελών (ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, επιτροπές της Ε.Ε., θεσμικά όργανα της Ε.Ε., διεθνείς οργανισμοί), συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων, της αξιολόγησης και της έγκρισης προτάσεων στον τομέα των χημικών προϊόντων. Παρακολούθηση και συνέχεια των εμπορικών ρυθμίσεων και των διμερών και πολυμερών διεθνών συμφωνιών στον τομέα των χημικών προϊόντων.

Παρακολούθηση και αξιοποίηση των επιστημονικών συμβουλών που διατυπώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και από άλλους συναφείς οργανισμούς της Ε.Ε.

Σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής, θα πρέπει να καταθέσετε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ιθαγένειά σας (π.χ. διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας), το οποίο πρέπει να ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του πρώτου τμήματος της αίτησής σας στην περίπτωση που η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χωρίζεται σε δύο τμήματα).

Ολες οι περίοδοι επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να τεκμηριώνονται από πρωτότυπα έγγραφα ή από επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους: βεβαιώσεις των προηγούμενων και του (των) σημερινού(-ών) εργοδότη(-ών) στην (στις) οποία(-ες) αναφέρονται η φύση και το επίπεδο των ασκούμενων καθηκόντων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους, με την επίσημη επωνυμία και σφραγίδα της εταιρίας και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του υπευθύνου, ή σύμβαση(-εις) εργασίας, και το πρώτο και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων (για τη μη μισθωτή εργασία, π.χ. αυτοαπασχόληση, ελευθέρια επαγγέλματα) τιμολόγια ή δελτία παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό επίσημο δικαιολογητικό έγγραφο (για διερμηνείς συνεδριάσεων από τους οποίους απαιτείται επαγγελματική πείρα, έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται ο αριθμός των ημερών και οι γλώσσες διερμηνείας από και προς τις οποίες γίνεται η διερμηνεία, ειδικά η διερμηνεία συνεδριάσεων).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα