Η Ελληνική πρόταση για το ξεκλείδωμα του τουρισμού

από fimotro

Στόχος της Ευρώπης πρέπει να είναι η επανεκκίνηση των ταξιδιών μεταξύ των κρατών μελών από τις 15 Ιουνίου, όπου αυτό είναι δυνατόν, ξεκαθαρίζει η ελληνική κυβέρνηση στο κείμενο που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις της για τον Τουρισμό.

Οι ροές θα πρέπει να ξεκινήσουν δίκαια για όλα τα κράτη, με δέσμευση στο ότι θα αποτραπούν εθνικές προκαταλήψεις στα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα. «Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε κατακερματισμό της Ενιαίας Αγοράς στον τουριστικό κλάδο», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι:

* Δεν θα πρέπει να υπάρξουν διακρίσεις ή διαχωρισμοί στα μέσα ταξιδιού (αεροσκάφος, τρένο, οδικά ταξίδια) για τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν αναλογικά πρωτόκολλα. Δεν θα πρέπει να επιτραπεί να μείνουν πίσω χώρες μέλη που είναι γεωγραφικά περισσότερο απομονωμένες. Ολοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα στα ταξίδια, ανεξαρτήτως προορισμού και χώρας προέλευσης.

* Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ταξίδια πρέπει να έχουν στόχο να προστατεύσουν την δημόσια υγεία και όχι να αποτρέψουν τα ταξίδια. Πρέπει να προβλεφθούν τα ακόλουθα:

Πριν το ταξιδι

* Θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία, στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια αξιόπιστου τεστ (μοριακού ή αντισωμάτων) 72 ώρες πριν το ταξίδι.

* Εναλλακτικά δεν θα απαιτείται διενέργεια τεστ για ταξίδια μεταξύ περιοχών για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η πανδημία είναι υπό έλεγχο.

* Θα υπάρξει από τον αρμόδιο φορέα (ECDC) λίστα αποδεκτών τεστ.

* Τα αποτελέσματα των τεστ θα καταχωρούνται σε μια φόρμα ή ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που θα είναι εναρμονισμένος και άμεσα αναγνωρίσιμο σε όλα τα κράτη μέλη. Μια κοινή στρατηγική επικοινωνίας είναι σημαντική για να ενημερωθούν οι δυνητικοί τουρίστες υπό ποιους όρους μπορούν να γίνουν αυτά τα τεστ.

* Θα πρέπει αν υπάρχει ευελιξία σε ότι αφορά τις κρατήσεις ταξιδιού και διαμονής για τους υποψήφιους τουρίστες. Αποζημιώσεις και επιστροφές χρημάτων για αυτούς που δεν θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν τελευταία στιγμή εξαιτίας του ότι βρέθηκαν θετικοί, πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν.

* Για να αποφευχθεί συνωστισμός δεν θα πρέπει να απαιτείται τεστ στα αεροδρόμια.

* Η χώρα προορισμού θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να ενημερώσει για τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει καθώς και για την πιθανότητα εργαστηριακού ελέγχου και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές.

Στα αεροσκάφη

* Θα μπορούν να καλύπτονται όλες οι θέσεις επιβατών αν εφαρμοστούν μέτρα υγιεινής (μάσκες). Δεν υπάρχει λόγος να μείνει κενή η μεσαία θέση, καθώς αυτό καθιστά τις πτήσεις αντιοικονομικές με αμφίβολα υγειονομικά οφέλη.

*  Δεν θα σερβίρεται φαγητό και ποτά, ούτε θα μοιράζονται περιοδικά

* Υποχρεωτικά θα φορά μάσκες το προσωπικό.

* Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να τηρούν το βασικό κοινό πρωτόκολλο της European Aviation Safety Agency.

Με την άφιξη

*Kατά την άφιξη στη χώρα υποδοχής

Οι ταξιδιώτες ενημερώνονται με διάφορα μέσα επικοινωνίας για τα εγχώρια πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να τηρούν. Η χώρα υποδοχής παρέχει σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσει ο ταξιδιώτης αν εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης και αυστηρής σύστασης στον ταξιδιώτη να ακολουθεί συγκεκριμένα εγχώρια πρωτόκολλα.

Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει εγχώρια πρωτόκολλα, σε ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. για να διασφαλίσει:

– Ιχνηλάτιση επαφών, διεξαγωγή τεστ και επιβολή καραντίνας σε περίπτωση ασθενή που βρεθεί θετικός στον SARS-2-CoV ή κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης της νόσου. Η χώρα υποδοχής παρέχει διαμονή και την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, όπου είναι απαραίτητο, για τους ταξιδιώτες της Ε.Ε. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στη χώρα υποδοχής και να ακολουθεί τις οδηγίες μέχρι να του επιτρέψουν να επιστρέψει οι υγειονομικές αρχές. Η χώρα υποδοχής μπορεί να επιβάλλει τοπικούς περιορισμούς, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

– Κατάλληλους και επαρκείς κανόνες υγιεινής και καθαριότητας και συμβουλές για διαμονή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, παραλίες, άθληση, εγχώριες συγκοινωνίες, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, δραστηριότητες, μουσεία, πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες πτυχές της τουριστικής εμπειρίας. Η χώρα υποδοχής αναπτύσσει επαρκείς κανόνες εποπτείας και επιβολής.

– Διασφάλιση ότι θα διεξάγονται όπως αρμόζει τοπικά τεστ και πρόβλεψη άμεσης κινητοποίησης για λόγους υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

– Σε περίπτωση μεγάλης έξαρσης της νόσου, θα υπάρχει διαθέσιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα βοήθεια από την Ε.Ε. για τον επαναπατρισμό από τη χώρα υποδοχής.

*Επιστροφή στη χώρα προέλευσης:

Οι χώρες υποδοχής και προέλευσης πρέπει να υιοθετήσουν κοινές και αμοιβαίες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των ταξιδιωτών, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται καραντίνα ή άλλα δυσανάλογα ή αποτρεπτικά μέτρα κατά την επιστροφή στη χώρα προέλευσης.

5. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην εξέλιξη μιας κοινής εργαλειοθήκης για διαλειτουργικές εθελοντικές εφαρμογές εντοπισμού, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με ισχυρή προσήλωση στην ιδιωτικότητα και την ασφαλή αποθήκευση της πληροφορίας, σε ευθυγράμμιση με την οδηγία GDPR. Γενικότερα, η ικανότητα και οι διαδικασίες διενέργειας τεστ πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω σε όλα τα κράτη μέλη με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν εύκολες στη χρήση πλατφόρμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου κάθε κράτος μέλος θα καταχωρεί τις εθνικές διαδικασίες και απαιτήσεις.

6. Αν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει μια μετάδοση μολύνσεων στην κοινότητα, πρέπει να ενημερώσει άμεσα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις λεπτομέρειες της έξαρσης και τα μέτρα που εφαρμόζονται. Στη βάση αυτή άλλα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια προς και από συγκεκριμένα κράτη μέλη ή συγκεκριμένες περιοχές σε κράτη μέλη ή να επιβάλλουν επιπρόσθετους περιορισμούς ή κανόνες, αν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις σημαντικές έξαρσης νέων κρουσμάτων της COVID-19, με βάση τις ενημερώσεις της ECDC και την εκτίμηση ρίσκου (όπου αυτές είναι διαθέσιμες). Η ευελιξία αυτή πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία διαφάνεια και αλληλεγγύη, χωρίς καταχρηστική ή μεροληπτική αντιμετώπιση μεταξύ των κρατών μελών.

7. Το παραπάνω πλαίσιο για την αποκατάσταση των ταξιδιών εντός της Ε.Ε. θα χρησιμεύσει και ως βάση για την αποκατάσταση των ταξιδιών ανάμεσα στην Ε.Ε. και σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η Ε.Ε. πρέπει να ξεκινήσει το γρηγορότερο δυνατό συζητήσεις με τρίτες χώρες. Η είσοδος τουριστών από χώρες εκτός Ε.Ε. μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, ιδανικά με βάση το ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των 27 στη βάση των συστάσεων της Κομισιόν και πληροφοριών από διπλωματικές αποστολές της Ε.Ε. και κρατών μελών σε τρίτες χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα