Έξτρα έκπτωση φόρου για δαπάνες που στηρίζουν την πράσινη οικονομία

από fimotro

Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται

Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους θα έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη οικονομία. Οι δαπάνες που πραγματοποιούν για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%, μειώνοντας δραστικά τη φορολογία. Με απόφαση που υπογράφουν οι Κώστας Σκρέκας Κυριάκος Πιερρακάκης και Απόστολος Βεσυρόπουλος, καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της ενίσχυσης καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση:

Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και
 • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 1. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,
 2. της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου
 • το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 • η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και
 1. της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών  οικονομικών ετών.
Επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων:

 • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης  συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

 • Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
 • Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
 • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
 • Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
 • Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
 • Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών
 • Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
 • Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
 • Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
 • Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
 • Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
 • Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα