Εξώδικη διαμαρτυρία του Δημήτρη Μάρη για δημοσίευμα

από fimotro

Σχετικά με τις πληροφορίες για μια σειρά από ελέγχων σε επιχειρήσεις του που δημοσιεύαμε στο fimotro.gr

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάρης διαμαρτύρεται με εξώδικη διαμαρτυρία σχετικά με ρεπορτάζ το οποίο αναρτήσαμε στο fimotro.gr. Την αναδημοσιεύμε αυτούσια με την επιφύλαξη της απάντησής μας:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΟΧΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ   

  1. Δημητρίου Μάρη του Παναγιώτη, επιχειρηματία, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 166.
  2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «24 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 166 και εκπροσωπείται νόμιμα .
  3. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «24 MEDIA BUSINESS NEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» (πρώην ««IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 166 και εκπροσωπείται νόμιμα.
  4. Της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «WHITEACRE CONSULTING LTD», η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, Πλατεία St James, αριθ. 11-12, 3ος όροφος (Suite 1, SW1Y 4LB) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον Διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου με το όνομα χώρου www.fimotro.gr  

Την 04-03-2021 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο «www.fimotro.gr», δημοσίευμα αγνώστου συντάκτου με τίτλο «Συναγερμός σε κυβέρνηση και ΥΠΟΙΚ για εταιρείες γνωστού επιχειρηματία» ([1]), στο οποίο περιέχονται μεταξύ άλλων, άκρως προσβλητικές και συκοφαντικές για εμάς αναφορές.

Ειδικότερα, το εν λόγω δημοσίευμα έχει επί λέξει ως εξής:

«Συναγερμός σε κυβέρνηση και ΥΠΟΙΚ για εταιρείες γνωστού επιχειρηματία»

Γιατί ελέγχονται για φοροδιαφυγή οι εταιρείες 24 MEDIA Συμμετοχών, η Whiteacre και IP HUB.

Μια υπόθεση με ειδικό φορολογικό ενδιαφέρον στην οποία διαπλέκονται βρετανικές, μαλτέζικες και εγχώριες εταιρείες και συνεργάτες του γνωστού επιχειρηματία Δημήτρη Μάρη, απασχολεί τις αρχές τα τελευταία 24ωρα με αφορμή τη δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, ιδιοκτησίας Δημήτρη Μάρη και για την οποία ήδη έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών.

Η υπόθεση αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της εταιρείας με την οποία ο Δημήτρης Μάρης προσπάθησε προ μηνών να εισέλθει στο χώρο της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και να καλύψει το κενό που άφησε πίσω της η «αμαρτωλή» ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρεία για την Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας).

Η IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2019 από τον Κωσταντίνο Νανόπουλο, ο οποίος εμφανίσθηκε και δήλωσε πως είναι ο μοναδικός μέτοχος της. Άλλωστε η τελευταία αναθεώρηση του καταστατικού της εταιρείας με ημερομηνία 22/6/2020 αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού στο ποσό ΕΥΡΩ είκοσι έξι χιλιάδων (€26.000), θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό ιδρυτή, μέτοχο με καταβολή μετρητών και συγκεκριμένα από τον Κωνσταντίνο Νανόπουλο του Αντωνίου, ο οποίος έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι έξι χιλιάδων (€26.000), συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε ποσοστό 100%».

Ωστόσο στις 25 Φεβρουαρίου 2021  καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, από το οποίο προκύπτει ότι η IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανήκει σε αλλοδαπή  εταιρεία συμφερόντων Μάρη και όχι στον Κωσταντίνο Νανόπουλο.

Με το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 24 MEDIA παρέχεται η ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της 24 MEDIA και της Whiteacre Consulting LTD, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει την έγκρισή του για την ανακοίνωση της χορηγούμενης με τη με ημερομηνία 17-02- 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ειδικής άδειας για την κατάρτιση και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και της αλλοδαπής εταιρείας μετόχου «Whiteacre Consulting LTD», αναφέρει το πρακτικό.

Κατά το ίδιο πρακτικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 24 MEDIA Δημήτριος Μάρης ενημέρωσε πως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας χορήγησε την ειδική άδεια για την κατάρτιση και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της εταιρείας και της αλλοδαπής εταιρείας μετόχου «Whiteacre Consulting LTD», δυνάμει του οποίου η εν λόγω συνδεδεμένη εταιρεία θα μεταβιβάσει στην 24 MEDIA 260 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 100 ευρώ της IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της IP HUB ΑΕ.

Σύμφωνα με το πρακτικό το τίμημα της εν λόγω μεταβίβασης των μετοχών της IP HUB AE θα ανέλθει στο ποσό των 35.221 ευρώ και θα καταβληθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης, το οποίο όπως αναφέρεται θα είχε υπογραφεί έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

«Ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μάρη όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών με την αλλοδαπή εταιρεία μέτοχο «Whiteacre Consulting LTD» με τίμημα το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (35.221,33€) και σύμφωνα με τους όρους και τον τρόπο καταβολής κατά τα ως άνω αναλυτικώς αναφερθέντα και με όποιους άλλους όρους κατά την απόλυτη κρίση του».

Μεγάλο θέμα για το ΥΠΟΙΚ η απόκρυψη

Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών αποκαλύπτει μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις, κυρίως φορολογικής φύσης. Ειδικότερα:

Αποκαλύπτεται πως ο πραγματικός μέτοχος της IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι ο Κωσταντίνος Νανόπουλος, αλλά η Whiteacre Consulting LTD, η οποία έχει ιδρυθεί το 2013 και έχει ως πραγματικό δικαιούχο το Δημήτρη Μάρη.

Αποκαλύπτει πως η Whiteacre Consulting LTD είναι συνδεδεμένη εταιρεία με την 24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, κάτι που δεν έχει δηλωθεί ποτέ στις οικονομικές καταστάσεις της 24 MEDIA.

Από τη δημοσιογραφική έρευνα προκύπτει πως η 24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών έχει συνάψει δάνειο 500.000 ευρώ με την Whiteacre Consulting LTD, από τις 29/9/2015, το οποίο η 24MEDIA, δεν το είχε εμφανίσει στις οικονομικές τις καταστάσεις έως τον Οκτώβριο του 2020.

Η Whiteacre Consulting LTD διατεθεί επενδύσεις (Fixed Assets Investments) 1,7 εκατ. λίρες, εμφανίζεται να έχει χορηγήσει δάνεια σε συνεργάτες υπολειπόμενου ύψους 250.000 λιρών περίπου και να οφείλει στο μέτοχο της συνολικά 1,3 εκατ. ευρώ ως δάνειο.

Η 24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών έχει συνάψει δάνειο 8,7 εκατ. ευρώ με την Deep Investments Ltd, μαλτέζικη εταιρεία συμφερόντων Μάρη, το οποίο -και αυτό- εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στις οικονομικές της καταστάσεις τον Οκτώβριο του 2020.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση. Και είναι πολύ σοβαρή. Κρατήστε την πληροφορία γιατί θα επιβεβαιωθεί απόλυτα…»

Το παραπάνω δημοσίευμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στον προρρηθέντα διαδικτυακό τόπο, βρίθει απολύτως ψευδών ισχυρισμών και αιτιάσεων για τα πρόσωπα μας, οι οποίοι βάλλουν ευθέως κατά της προσωπικής και επαγγελματικής τιμής και υπόληψης του πρώτου εξ ημών και κατά της φήμης και του κύρους της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εξ ημών.

Τούτο δε καθόσον, ενεργώντας με οργανωμένο σχέδιο σπίλωσης μας και υποκρυπτόμενος πίσω από την ανωνυμία του, ο συντάκτης του επίμαχου δημοσιεύματος, ισχυρίζεται εν γνώσει του ψευδώς, αφενός μεν ότι η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη εξ ημών ελέγχονται για δήθεν φοροδιαφυγή, αφετέρου δε και κυρίως, ότι ο πρώτος και δεύτερη εξ ημών δήθεν εμπλεκόμαστε σε σειρά φορολογικών παραβάσεων για τις οποίες μάλιστα, φέρεται να έχει ενημερωθεί και η Κυβέρνηση καθώς και το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

Με το ανωτέρω διαδικτυακό δημοσίευμα, είναι προφανές ότι ενεργείτε με αποκλειστικό σκοπό να μας συκοφαντήσετε και να προσβάλλετε κατάφωρα την προσωπικότητα του πρώτου εξ ημών και την φήμη, το κύρος και την αξιοπιστία της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εξ ημών, καθώς παρουσιάζετε τον πρώτο εξ ημών ως παρανόμως συναλλασσόμενο και δραστηριοποιούμενο επιχειρηματία και την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη εξ ημών ως εταιρείες που ενεργούν πράξεις φοροδιαφυγής.

Επισημαίνουμε δε, ότι τα παρατιθέμενα από τον συντάκτη του επίμαχου δημοσιεύματος, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς του συνιστούν φορολογικές παραβάσεις, είναι αβάσιμα, αναληθή και συκοφαντικά. Το μόνο αληθές είναι ότι οι εν λόγω αναφορές αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων που συνήφθησαν κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή και γι’ αυτές τηρήθηκαν στο ακέραιο όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις, δηλώθηκαν δε νομοτύπως και εμπροθέσμως προς την φορολογική αρχή. Επιπρόσθετα, αρνούμεθα και αποκρούουμε ως έωλο και αναληθή κάθε ισχυρισμό περί δήθεν εκκρεμών σε βάρος μας φορολογικών ελέγχων.

 

Διαμαρτυρόμενοι για τις ανωτέρω εν γνώσει σας ψευδείς και συκοφαντικές για το πρόσωπο μας αναφορές, σας καλούμε όπως, εντός μίας (1) ώρας από λήψεως της παρούσης:

 

(1) Αποσύρετε το ανωτέρω ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα από τον ιστότοπο σας, το οποίο είναι αναρτημένο και προσιτό στο ευρύ κοινό.

 

(2) Αποκαταστήσετε την προσβολή της προσωπικότητας μας αναρτώντας στην ιστοσελίδα σας, αντίστοιχης έκτασης και προβολής, ανακοίνωση με τίτλο: «Ανακαλούμε τις αναφορές μας για τον Δημήτριο Μάρη και τις εταιρείες 24 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,  «24 MEDIA BUSINESS NEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» (πρώην ««IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και «WHITEACRE CONSULTING LTD» που περιλαμβάνονται στο από 04-03-2021 δημοσίευμα μας» και περιεχόμενο:

«Την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας άρθρο με τον εξής τίτλο: «Συναγερμός σε κυβέρνηση και ΥΠΟΙΚ για εταιρείες γνωστού επιχειρηματία» στο οποίο αναφέρονταν μεταξύ άλλων ότι α) οι εταιρείες «24 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «WHITEACRE CONSULTING LTD» ελέγχονται για φοροδιαφυγή και β) ότι τόσο ο Δημήτριος Μάρης όσο και η εταιρεία «24 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» εμπλέκονται σε σωρεία φορολογικών παραβάσεων για τις οποίες έχει ενημερωθεί μάλιστα η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Το εν λόγω δημοσίευμα ήταν αναληθές κατά περιεχόμενο και προσβλητικό για την προσωπικότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα του Δημητρίου Μάρη και την φήμη και το κύρος των εταιρειών «24 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «24 MEDIA BUSINESS NEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» (πρώην «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και «WHITEACRE CONSULTING LTD»  και ως εκ τούτου, το ανακαλούμε ρητά».

 

(3) Να μας κοινοποιήσετε το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης.

 

(4) Να μας γνωστοποιήσετε τα πλήρη στοιχεία του συντάκτη ή των συντακτών του ανωτέρω ψευδούς και συκοφαντικού για το πρόσωπο μας δημοσιεύματος σας.

 

5) Τέλος, σας καλούμε όπως παραλείψετε και απόσχετε στο μέλλον από κάθε ενέργεια, η οποία συνιστά προσβολή της προσωπικής και επαγγελματικής τιμής και υπόληψης του πρώτου εξ ημών και της φήμης, της αξιοπιστίας και του κύρους της δεύτερης εξ ημών εταιρείας.

 

Άλλως, αν δεν προβείτε στην κατά τα ανωτέρω στοιχειώδη αποκατάσταση της προσβολής της προσωπικότητάς μας, σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας την οποία έχουμε υποστεί ή ήθελε υποστούμε στο μέλλον συνεπεία των ανωτέρω, ίδια δε και για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία έχω υποστεί ο πρώτος εξ ημών και της μείωσης του κύρους και της φήμης την οποία έχω υποστεί η δεύτερη εξ ημών, ασκώντας τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα μας.

 

Αθήνα, 04-03-2021

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΑ 28585)

ΟΜΗΡΟΥ 35 – ΑΘΗΝΑ – 106 72

ΑΦΜ: 106343778 – ΔΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. 210 3605772, 3604486

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα