Έτοιμα τα εκκαθαριστικά για 6,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

από fimotro

Το αργότερο μέχρι αύριο ανεβαίνει στο taxisnet ο νέος ΕΝΦΙΑ

Πάνω από 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να έχουν παραλάβει το αργότερο μέχρι την Τρίτη τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τρέχοντος έτους. Τα εκκαθαριστικά (ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό, περιλαμβάνοντας αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό των χρεώσεων) αναρτώνται – τη Δευτέρα ή την Τρίτη – στους λογαριασμούς που διατηρούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ οι υπόχρεοι φορολογούμενοι.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε όλο το εκκαθαριστικό του φετινού ΕΝΦΙΑ
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε όλο το εκκαθαριστικό του φετινού ΕΝΦΙΑ

Φέτος, ισχύουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ από τις οποίες ωφελούνται περισσότεροι από 5 εκατ. φορολογούμενοι με αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών εκτάσεις γης) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ. Για τους φορολογούμενους αυτούς, ο ΕΝΦΙΑ που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά είναι μειωμένος έως και 40%.

Περίπου 350.000 φορολογούμενοι με αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ, θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο λόγω της αύξησης των συντελεστών υπολογισμού του κύριου φόρου για ακίνητα με τιμές ζώνης άνω των 4.500 ευρώ, λόγω της επιβολής προσαύξησης 5%-20% στον κύριο φόρο αλλά και εξαιτίας της επιβολής επιπλέον φόρου για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Για τους υπόλοιπους 900.000 ιδιοκτήτες, ο ΕΝΦΙΑ παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2022 υπολογίζεται φέτος, για όλους τους υπόχρεους, με έναν ακόμη πιο πολύπλοκο τρόπο από αυτόν που είχε υπολογιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου καθορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 49 του ν. 4916/2022 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα:

 1. Ο κύριος ΕΝΦΙΑ για τα κτίσματα υπολογίζεται με μια νέα κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές προσδιορισμού του βασικού φόρου κτισμάτων είναι μειωμένοι για τιμές ζώνης μέχρι 4.000 ευρώ ανά τ.μ. και αυξημένοι για τιμές ζώνης άνω των 4.500 ευρώ ανά τ.μ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι συντελεστές προσδιορισμού του βασικού φόρου:

είναι μειωμένοι:

 • από 2,8 σε 2 ευρώ ανά τ.μ., για τιμές ζώνης από 551 έως 750 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 3,7 σε 2,8 ευρώ ανά τ.μ., για τιμές ζώνης από 1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 4,5 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ., για τιμές ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ ανά τ,μ.
 • από 6 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ., για τιμές ζώνης από 2.001 έως 2.500 ευρώ ανά τ.μ.

είναι αυξημένοι:

 • από 11,3 σε 13,4 ευρώ ανά τ.μ., για τιμές ζώνης από 4.501 έως 5.000 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 13 σε 16,2 ευρώ ανά τ.μ., για τιμές ζώνης πάνω από 5.000 ευρώ ανά τ.μ.

Για ορισμένα κτίσματα των οποίων οι τιμές ζώνης ανέρχονται σε 800, 1.100 ευρώ και 2.050 ευρώ ανά τ.μ, ισχύουν ακόμη πιο χαμηλοί συντελεστές κύριου φόρου, καθώς τα ακίνητα αυτά κατατάσσονται σε χαμηλότερα κλιμάκια.

Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. πολλαπλασιάζεται, στη συνέχεια, διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας (κυμαίνεται από 1 έως 1,25 ανάλογα με τα έτη), πρόσοψης (κυμαίνεται από 1 έως 1,02), ορόφου (κυμαίνεται από 0,98 έως 1,03) και επιφανείας (αποκλιμακώνεται από 1 έως 0,25) για να προκύψει το τελικό ποσό του κύριου φόρου.

 1. Οι συντελεστές σε όλα τα κλιμάκια υπολογισμού του κύριου φόρου επί των οικοπέδων είναι μειωμένοι έως και 80%.
 2. Ο ΕΝΦΙΑ παύει να διακρίνεται σε κύριο και συμπληρωματικό. Διατηρείται μόνο ο κύριος ΕΝΦΙΑ επί του οποίου επιβάλλονται δύο «κατηγοριών» προσαυξήσεις ειδικά για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών με μεγάλης αξίας αστική ακίνητη περιουσία:
 • Η μία «κατηγορία» προσαύξησης αφορά σε όσους φορολογούμενους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται, ξεχωριστά για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ ή για κάθε εμπράγματο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστό συνιδιοκτησίας) επί ακινήτου αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ, πρόσθετος ΕΝΦΙΑ βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.
 • Η δεύτερη «κατηγορία» προσαύξησης αφορά στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝΦΙΑ και τυχόν πρόσθετου ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα προσαυξάνεται περαιτέρω:
 • κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ,
 • κατά 10%, για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ,
 • κατά 15% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ
 • κατά 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω.
 1. Επί του συνολικού ποσού φόρου που προκύπτει, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολογίζεται έκπτωση κυμαινόμενη από 10% έως 30% για τις ιδιοκτησίες συνολικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ. Για ιδιοκτησίες συνολικής αξίας πάνω από 400.000 ευρώ δεν ισχύει έκπτωση φόρου, ενώ μέχρι πέρυσι ίσχυαν εκπτώσεις από 10% έως 20%. Συγκεκριμένα τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου διαμορφώνονται σε:
 • 30% για περιουσία συνολικής αξίας έως 100.000 ευρώ,
 • 25% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ,
 • 20% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 150.000 ευρώ και μέχρι 250.000 ευρώ,
 • 15% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 250.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ,
 • 10% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 300.000 ευρώ και μέχρι 400.000 ευρώ,
 • 0% (μηδενική έκπτωση) για περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ.
 1. Ο ΕΝΦΙΑ του 2022 επιτρέπεται να εξοφληθεί είτε εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Μαΐου 2022 είτε σε 10 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών της περιόδου Μαΐου 2022-Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα