Όταν αυτά τα ποσοστά αναλύονται ανά ηλικιακή ομάδα, δίνουν μια πιο ευκρινή εικόνα.