Δημόσιο: Ποιοι “κλειδώνουν” φέτος σύνταξη

από fimotro

Αυτοί συνταξιοδοτούνται το 2021 και μάλιστα από τα 62

Επειδή υπάρχουν αλλαγές  προσέξτε: 

 1. Δεν πρέπει να ανησυχούν όσοιέχουν   θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 18-8-2015. Δηλαδή από την ισχύ του ν. 4336/2015. Δηλαδή έως 18-8-2015 είχαν συμπληρώσει και τα απαιτούμενα χρόνια ή ημέρες ασφάλισης και το όριο ηλικίας. Όλοι αυτοί δεν μπήκαν στις «μεταβατικές» διατάξεις και μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό .Η η υπουργική απόφαση  του ν. 4336/2015 τονίζει : «Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015, ήτοι μέχρι και 18.8.2015, στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».
 2. Δεν ανησυχούν όσοι  κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31-12-2021.  Με βάση  την  Υπουργική Απόφαση  Φ11321/οικ.47523/1570/2015 – ΦΕΚ 2311/Β/26-10-2015 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και μετά την 1η-1-2022 και δεν χάνουν το δικαίωμα ακόμα και αν συμπληρώνουν το νέο όριο ηλικίας μετά την 1-1-2022.

ΔΗΜΟΣΙΟ  

Μητέρες/Πατέρες (πριν την 01/01/1993) με ανήλικο

 • Μητέρα με ανήλικο/25ετία έως 31/12/2010/ 50 ετών από 19/8/2015 έως 31/12/2015 – στα 55
 • Μητέρα με ανήλικο τέκνο / 25ετία μέχρι 31/12/2010/ 50 ετών το 2016 – στα 56,9
 • Μητέρα με ανήλικο / 25ετία μέχρι 31/12/2010/ 50 ετών το 2017- στα 58,5
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο/25ετία μέχρι 31/12/2011- 52 ετών από
  19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 – 55 ετών(πλήρης)
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο/ 25ετία μέχρι
  31/12/2011 52 ετών το 2016 – 56,9 ετών(πλήρης)
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο/ 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2017 –58,5 ετών (πλήρης)
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο/ 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 –56,6 ετών(πλήρης)

Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο 25ετία μέχρι
31/12/2012 – 55 ετών το 2016 – 58 ετών -ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο / 25ετία μέχρι 31/12/2012 – 55 ετών το 2017 – 59,6 ετών(πλήρης)
 • Μητέρα με ανήλικο τέκνο/ 25ετία μέχρι
  31/12/2010- 50 ετών το 2018 –60,2 ετών (πλήρης)
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο/25ετία μέχρι
  31/12/2011 – 52 ετών το 2018-60,2 ετών (πλήρης)
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο / 25ετία μέχρι
  31/12/2012- 55 ετών το 2018 –61 ετών (πλήρης)
 • Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο / 25ετία μέχρι 31/12/2010 – 50 ετών το 2019 –61,10 ετών (πλήρης)
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο/ 25ετία μέχρι 31/12/2011- 52 ετών το 2019 – 61,10 ετών (πλήρης)
 • Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο/ 25ετία μέχρι 31/12/2012 – 55 ετών το 2019 – 62,6 ετών (πλήρης)

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (πριν την 01/01/1993)

 • Τρίτεκνη σε Δημόσιο/ 20ετία μέχρι 31/12/2010 —– ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο/ 20ετία μέχρι 31/12/2011- 52 ετών από 19/08/2015 – 55 ετών (πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο /20ετία μέχρι 31/12/201 (απαιτούνται 21 έτη) – 52 ετών το 2016 – 56,9 ετών(πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο/20ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται 21 έτη) – 52 ετών το 2017 – 58,5 ετών(πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο / 20ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται 21έτη) – 52 ετών το 2018 – 60,2 ετών(πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο – 20ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται 21 έτη) – 52 ετών το 2019 – 61,10 ετών(πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο/ 20ετία μέχρι
  31/12/2012 (απαιτούνται 23 έτη) – 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 –56,6 ετών (πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο/ 20ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται 23 έτη) – 55 ετών το 2016- 58 ετών(πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται 23 έτη) – 55 ετών το 2017 –59,6 ετών (πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε 20ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται 23 έτη) – 55 ετών το 2018 –61 ετών (πλήρης)
 • Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο / 20ετία μέχρι 31/12/2012
  (απαιτούνται 23 έτη) – 55 ετών το 2019- 62,6 ετών(πλήρης)

ΑΝΔΡΕΣ -ΓΥΝΑΙΚΕΣ (πριν την 01/01/1993) με 35ετία )

 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο / 35ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται 10.800 ημέρες)- 58 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 – 58,6 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο – 35ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται 10.800 ημέρες) – 58 ετών το 2016 – 59 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο / 35ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται 10.800 ημέρες) 58 ετών το 2017 – 59,6 ετών(πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο / 35ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται 10.800 ημέρες) – 58 ετών το 2018 – 60 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο/ 35ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται
  800 ημέρες) – 58 ετών το 2019 – 60,6 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο / 35ετία μέχρι 31/12/2011 (απαιτούνται
  800 ημέρες) – 58 ετών το 2020 – 61 ετών(πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο/35ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται 11.100 ημέρες) – 59 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 – 59,5 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο/35ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται
  100 ημέρες) – 59 ετών το 2016 – 59,9 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται 11.100 ημέρες) – 59 ετών το 2018 –60,6 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο/ 35ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται 11.100 ημέρες)- 59 ετών το 2019 – 60,11 ετών (πλήρης)
 • Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο / 35ετία μέχρι 31/12/2012 (απαιτούνται 11.100 ημέρες) – 59 ετών το 2020 – 61,3 ετών (πλήρης).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα