ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ: Οκτάμηνες συμβάσεις για 225 διοικητικούς, τεχνικούς και μηχανικούς

από fimotro

Σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν 225 νέες προσλήψεις για εποχικό προσωπικό. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Για τις θέσεις των ηλεκτροτεχνιτών δικτύου ζητούνται:

1) άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας ,

2) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

3) εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα έντυπα αίτησης από τις σελίδες: www.dei.grκαι www.deddie.gr και να την υποβάλουν έως τις 7 Δεκεμβρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΔΔΗΕ Πελοποννήσου-Ηπείρου (έως 3/12)

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονοµικού) -3

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών -2

Υπάλληλοι Γραφείου ΤΕ – 2

Υπάλληλοι Γραφείου ∆Ε -1

Χειριστές Μηχανηµάτων Τεχνικών Εργων (Τ4/Ι)- 2

Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) -2

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού (Τ4/Γ)- 2

ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας (έως 3/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων/Εναερίων – Υπόγειων Δικτύων (Τ4/Α)- 2

Π.Ε. Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ1/Α) Διοικητικού – Οικονομικού -1

ΔΕ Τεχνικός Χειριστής Η/Υ (Τ4/Χ) -1

ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνής (έως 4/12)

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικοί Γραμματείς)- 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -4

ΔΕΔΔΗΕ Θήβας (έως 4/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -1

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός -1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 6

ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών- 1

ΔΕΔΔΗΕ Ιωαννίνων (έως 4/12)

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού)- 1

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου- 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων- 2

ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης (έως 4/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 5

ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ3/Α)- 1

ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Πύργου (έως 4/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων- 2

ΔΕΔΔΗΕ Λιβαδειάς (έως 4/12)

ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού)- 2

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών -1

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών- 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 6

ΔΕΔΔΗΕ Κοζάνης (έως 5/12)

ΤΕ Διοικητικού- 2

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού -2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 7

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές -2

ΔΕΔΔΗΕ Ζακύνθου (έως 5/12)

∆Ε Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων ∆ικτύων- 4

∆Ε Υπάλληλοι Γραφείου ∆Ο2/Α- 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (έως 5/12)

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός -1

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- 1

ΔΕΔΔΗΕ Βέροιας (έως 7/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων- 5

ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ3/Α)- 2

ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου (έως 7/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων- 6

ΔΕΔΔΗΕ Αρτας (έως 28/11)

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού – ΔΟ1/Α)- 1

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) -2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α)- 4

ΔΕΔΔΗΕ Γραφείο Διοίκησης (έως 7/12)

ΠΕ Διοικητικο-οικονομικοί (Υπάλληλοι Γραφείου )- 4

ΔΕΗ Κοζάνης (έως 7/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών-7

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων- 83

ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων -8

ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό -13

ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Εργων Σάρωθρα (Σκούπα) -1

ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων & Φορτωτών) -2

ΔΕΔΔΗΕ  Εδεσσας (έως 5/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί- 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων ( Εναερίων – Υπογείων Δικτύων)- 3

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου ) -2

ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης (έως 7/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων- 4

ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας (έως 7/12)

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου -1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -5

46 οδηγοί και εργάτες στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: (30) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ), (6) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ) κατόχων ΠΕΙ και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, (4) Χειριστές Μηχανημάτων Εργου (ΔΕ) με κατηγορίες διπλώματος 1.3 ή 2.5 ή 4.1 και (6) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr. Πληροφορίες: 213 2004 565. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 02/12/2020.

11 συμβάσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020.

Ζητούνται: ∆Ε Μηχανολογίας/Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 1, ∆Ε Δομικών Εργων/ Ξυλουργικών Εργασιών 1, ∆Ε ∆ομικών έργων/Ελαιοχρωματιστής 1, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού/Καθαριότητας 6 και ΥΕ Εργατών Γενικών Εργασιών 2.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (nbne_pol@navy.mil.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ. Μαρίνα Λοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007 (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60008 και 22940- 60156).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα