Χρέη στην Εφορία: Χρηστικός οδηγός επιβίωσης από κατασχέσεις

από fimotro

Συνολικά χρέη στην ΑΑΔΕ έχουν 4.230.900 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις

Σχεδόν δύο εκατομμύρια φορολογούμενοι με χρέη στην εφορία βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις κινητών και ακινήτων. Με στόχο να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του δημοσίου, οι ελεγκτικές αρχές έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναζήτησης των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών και αμέσως μετά ξεκινούν τη διαδικασία της κατάσχεσης. Συνολικά χρέη στην εφορία έχουν 4.230.900 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις και ήδη σε 1.378.297 έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις κινητών, μισθών και ακινήτων.

Οι φορολογούμενοι ωστόσο, πριν την κατάσχεση θα πρέπει να γνωρίζουν τι ορίζει η νομοθεσία, ποιος θα διενεργήσει την κατάσχεση, καθώς και τα έγγραφα που θα πρέπει να επιδείξουν τα αρμόδια όργανα.

Η κατάσχεση κινητών πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της ΑΑΔΕ με την παρουσία ενός ενήλικα μάρτυρα, μετά από έγγραφη παραγγελία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που περιέχει το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία του, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του, εφόσον υπάρχει, το είδος και το ποσό της οφειλής.

Για την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα κατασχεθέντα, και αναφέρεται η, κατ’ εκτίμηση αξία αυτών, καθώς και:

α) ο τόπος και ο χρόνος της κατάσχεσης,
β) ο αριθμός και η χρονολογία της παραγγελίας κατάσχεσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραγγέλοντος,
γ) το συνολικό ποσό του χρέους του οφειλέτη, όπως αυτό αναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται ανάγνωση των κατασχεθέντων. Εάν η εκτίμηση της αξίας των κατασχεμένων κινητών απαιτεί ειδικές γνώσεις, αυτός που παραγγέλλει την κατάσχεση μπορεί να διορίσει πραγματογνώμονα που χρησιμεύει και ως μάρτυρας.

Η έκθεση κατάσχεσης υπογράφεται από αυτόν που ενεργεί την κατάσχεση, τον μάρτυρα και τον τυχόν παρόντα οφειλέτη, εφόσον αυτός δέχεται να υπογράψει, και παραδίδεται ή αποστέλλεται εντός δύο ημερών από τη διενέργεια της κατάσχεσης στην ΑΑΔΕ.

Μόλις περατωθεί η κατάσχεση, αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον παρόντα οφειλέτη ή, εάν ο οφειλέτης ήταν απών, του επιδίδεται εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης. Η προθεσμία επίδοσης παρατείνεται για επιπλέον οκτώ ημέρες για οφειλέτες που κατοικούν εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατάσχεσης.

Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται, επίσης, εντός οκτώ ημερών από την κατάσχεση, στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου της κατάσχεσης.

Τα όργανα που διενεργούν την κατάσχεση έχουν την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή του οφειλέτη, να ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη, ή δοχεία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις κατά τον νόμο εξαιρετέες ημέρες δεν μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εκτός αν ο οφειλέτης είναι ύποπτος φυγής.

Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται, η κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα