Απαλλαγή από τα ενοίκια και τον Ιούνιο

από fimotro

Ποιες τροποποιήσεις στον ΕΝΦΙΑ φέρνει το υπ. Οικονομικών

Απαλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων πληττόμενων επιχειρήσεων από την υποχρέωση πληρωμής ενοικίων επαγγελματικής στέγης και κατά τον μήνα Ιούνιο καθώς και τροποποίηση διατάξεων που αφορούν στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ώστε ο φόρος αυτός να υπολογιστεί φέτος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογίστηκε πέρυσι και πρόπερσι, προβλέπει τροπολογία-μαμούθ που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Με την ίδια τροπολογία επέρχονται βελτιώσεις στη φορολογία των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, παρέχονται διευκολύνσεις σε εκδότες εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων για να εισπράττουν την επιδότηση του μεταφορικού κόστους χωρίς προβλήματα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και δίδεται πίστωση χρόνου 5 ημερών προς τις εταιρίες πετρελαιοειδών προκειμένου να καταβάλλουν τους αναλογούντες φόρους επί των καυσίμων που διακινούν για κατανάλωση. Επίσης, αναβάλλεται εκ νέου, για την 12η-7-2021, αντί της 1ης-7-2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες.

Αναλυτικά, με τις βασικότερες διατάξεις της τροπολογίας:

1) Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 κάθε επιχείρηση που μισθώνει τα ακίνητα στα οποία ασκεί τις δραστηριότητές της, εφόσον:

α) τής έχουν επιβληθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους σχετικούς με τον κορωνοϊό ή

β) πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

2) Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4223/2013 σχετικά με την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Στόχος είναι ο φόρος για το τρέχον έτος να υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογιζόταν τα έτη 2019 και 2020.

Συγκεκριμένα, με τις τροποποιήσεις που επέρχονται:

α) Προβλέπεται ότι και για το έτος 2021, δεν θα υπόκειται σε συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, όπως συνέβη και για τα έτη 2016-2020.

β) Επεκτείνεται και στο έτος 2021 η ισχύς των διατάξεων για τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων κατά 22% σε σύγκριση με το ύψος στο οποίο είχε διαμορφωθεί το 2018. Οι διατάξεις αυτές ίσχυσαν για πρώτη φορά το 2019 και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στο 2020. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. ο οποίος προκύπτει μετά τους προβλεπόμενους υπολογισμούς μειώνεται περαιτέρω:

ι) κατά 30% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,

ιι) κατά 27% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από 60.000,01 μέχρι 70.000 ευρώ,

ιιι) κατά 25% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από 70.000,01 μέχρι 80.000 ευρώ,

ιν) κατά 20% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από 80.000,01 μέχρι 1.000.000 ευρώ,

ν) κατά 10% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

3) Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ειδικά για το έτος 2021,  τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού. Οι κίνδυνοι προκλήθηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα της 10ηζ Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα των εξής οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ’ 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της κοινότητας Καλοχίου του δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

4) Επανακαθορίζεται ο συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και διαμορφώνεται ανάλογα με το μήκος τους σε:

α) 0,5 για μήκος μέχρι και 7 μέτρα,

β) 1 για μήκος από 7,01 έως 12 μέτρα και

γ) 5 για μήκος άνω των 12 μέτρων.

Σήμερα εφαρμόζεται συντελεστής 5 αδιακρίτως σε κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως του μήκους του. Η ανωτέρω ευνοϊκή αναπροσαρμογή εφαρμόζεται για το φορολογικό έτος 2020 και μετά.

5) Τροποποιείται το ισχύον προνομιακό φορολογικό καθεστώς για την επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων (ανεκχώρητη, ακατάσχετη, μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος, εισφορά κ.λπ.) και απαλείφεται ο όρος για την εφαρμογή του, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, χωρίς τον όρο παρακράτησης. Τίθεται εξαίρεση για την εφαρμογή του ανωτέρω προνομιακού καθεστώτος, στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης.

6) Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τον καθ’ου η κατάσχεση σε όλες τις περιπτώσεις της εκ του νόμου εκχώρησης απαίτησης, περιλαμβανομένης της εκχώρησης δυνάμει δικαστικής απόφασης.

7) Παρέχεται, μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους, πίστωση διάρκειας έως πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.). στους κατά τον νόμο εγκεκριμένους αποθηκευτές για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών συνεισπραττόμενών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε ποσότητες βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου, οι οποίες εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και για τις οποίες βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω πρέπει να κατατίθεται εγγύηση είτε χρηματική, είτε τραπεζική είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το σύνολο των οφειλόμενων επιβαρύνσεων, η οποία θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση που δεν θα καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο της οφειλής.

Με την ρύθμιση αυτή επιδιώκεται, ουσιαστικά, η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξει υστέρηση των δημοσίων εσόδων.

8) Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.

9) Αναβάλλεται εκ νέου, για την 12η-7-2021, αντί της 1ης-7-2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες. Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αποφυγή δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιγνίων κατά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών που παίζονται με στήλες, καθώς η προς αντικατάσταση ημερομηνία έναρξης της 1ης Ιουλίου 2021 συμπίπτει με την περίοδο διεξαγωγής, από τις 11.6.2021 μέχρι τις 11.7.2021 του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος «Euro 2021».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα