Ανοίγουν 102 θέσεις σε έξι δήμους – Οι ειδικότητες και η διάρκεια των συμβάσεων

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


Σε 102 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων προχωρούν έξι δήμοι. Συγκεκριμένα:

73 οδηγοί και εργάτες στον Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα είναι: Πέντε (5) ΔΕ Οδηγών, ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Εργου με άδεια Χειριστή καλαθοφόρου (2.5) και άδεια Χειριστή γερανοφόρου (2.3) , δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου με άδεια Χειριστή Σαρώθρου (4.1) και με άδεια Χειριστή εκσκαφέα-φορτωτή (1.3), δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων, ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγου, εξήντα (60) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και δύο (2) ΥΕ Εργατών Συντήρησης Οδών, Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν οκτάμηνη (8) διάρκεια. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: έως και 29/03/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού.

10 στον Δήμο Πειραιώς

Ο ∆ήμος Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εναεριτών/∆Ε Ηλεκτρολόγων Υπογείων και Εναέριων Δικτύων, 1 ΔΕ Σιδεράδων, 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Εργων (γερανοφόρων-καλαθοφόρων) και 2 ΔΕ Ψυκτικών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13 (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566), από 24-03-2021 έως και 02-04-2021.

4 τεχνίτες στον Δήμο Φιλιατών

Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ζητούνται: 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Εποπτικού Προσωπικού, 1 ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών και 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Μαγειρισσών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, υπόψη κ. Μάνου Αμαλίας (τηλ. επικοινωνίας 2664360164).

2 πτυχιούχοι στον Δήμο Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 29 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2030757.

3 πτυχιούχοι στον Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ/ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών και 1 ΠΕ Παιδαγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2541028398).

10 θέσεις στον Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Ζητούνται: 3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Παιδαγωγών (με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση), 1 ΠΕ/ΤΕ Οικονομολόγων /Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σύμβουλος Απασχόλησης), 1 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών και 1 ΥΕ Διαμεσολαβητή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Παύλου Μελά-Λήμνου 2 , Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, υπόψη κ. Παπαποστόλου – Μπενέκη Αθηνάς ή κ. Καλλέργη Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2310020196-166).

2 διοικητικοί στο ΙΕΚ Ηρακλείου του υπουργείου Τουρισμού

Το ΙΕΚ Ηρακλείου του υπουργείου Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 71500, ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΝΙ, απευθύνοντάς στο Τμήμα Γραμματείας ΙΕΚ, υπόψη κ. Κλάδου Μαρίας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810761363).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα