Αυτούς θα ελέγξει η ΑΑΔΕ μέσα στο 2021

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


181.120 έλεγχοι, 15.000 διασταυρώσεις κι εισπράξεις 49,68 δισ

Τη διενέργεια 181.120 φορολογικών, τελωνειακών και άλλων εξειδικευμένων ελέγχων, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στοιχείων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και τον καταλογισμό φόρων κατ’ εκτίμηση σε 15.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς επίσης και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών είσπραξης φορολογικών οφειλών προβλέπουν, μεταξύ άλλων, οι δράσεις και τα έργα που έχει προγραμματίσει για φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο επιχειρησιακό της σχέδιο για το τρέχον έτος.

Κεντρικός στόχος που έχει θέσει η Α.Α.Δ.Ε. στις υπηρεσίες της είναι η είσπραξη εσόδων συνολικού ύψους 49,68 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2021, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός. Από τα φορολογικά χρέη που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-2020, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι Δ.Ο.Υ. καλούνται να εισπράξουν 2,1 δισ. ευρώ, ενώ από τους φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες καλούνται να βεβαιώσουν φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Συνολικά, για όλο το 2021 η Α.Α.Δ.Ε. έχει προγραμματίσει τη διενέργεια 181.120 φορολογικών, τελωνειακών και εργαστηριακών (χημικών) ελέγχων από τις υπηρεσίες της. Εκτός από την εντατικοποίηση των ελέγχων, καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια για την επίτευξη των φετινών εισπρακτικών στόχων αναμένεται να διαδραματίσει η εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που θα αυτοματοποιήσει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές.

Παρά το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ο φοροελεγκτικός μηχανισμός λειτουργεί με το μισό προσωπικό, ο πήχης των συνολικών εισπράξεων τοποθετείται από την ΑΑΔΕ σε πολύ υψηλά επίπεδα.  Οι στόχοι που τίθενται όμως είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι, καθώς η αγορά υπολειτουργεί και τα εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η φορολογητέα ύλη να έχει περιοριστεί αισθητά.

Επιπρόσθετα ένας ακόμα παράγοντας που απειλεί με ανατροπή τους υψηλούς εισπρακτικούς στόχους είναι ότι οι περισσότεροι επιχειρηματικοί κλάδοι της οικονομίας δεν έχουν ακόμη ανεβάσει ρολά με αποτέλεσμα η διενέργεια ενός τόσο μεγάλου αριθμού ελέγχων και η βεβαίωση κι η είσπραξη τόσο μεγάλων ποσών να είναι πρακτικά αδύνατη.

Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το 2021 περιλαμβάνει τις παρακάτω 34 δράσεις:

 1.  Εισπράξεις εσόδων (προ επιστροφών φόρων) συνολικού ύψους 49,685 δισ. ευρώ.
 2. Εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.
 3. Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.
 4. Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ – TΑXIS, TAXIΣNET, ICISNET, ELENXIS – και διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).
 5. Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.
 6. Βεβαίωση φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2021. Στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζονται τα αυτοτελή φορολογικά πρόστιμα.
 7. Διενέργεια από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ερευνών σε τουλάχιστον 800 υποθέσεις.
 8. Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.
 9. Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
 10. Διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. και τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 11. Ολοκλήρωση Λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA
 12. Υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 13. Διασύνδεση ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

  Τελωνειακές διαδικασίες και τελωνειακοί έλεγχοι

 14. Διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχων (Κ.Ο.Ε.).
 15. Διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.
 16. Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.
 17. Αναβάθμιση κριτηρίων του τελωνειακού Risk Analysis.
 18. Έλεγχος – αξιολόγηση της λειτουργικότητας του συστήματος και διαδικασιών εντοπισμού νοθευμένων αλκοολούχων (LOTIFY) και καταγραφή απαιτήσεων για την Α.Α.Δ.Ε..
 19. Εξοπλισμός και διαδικασία βιντεοσκόπησης τελωνειακών ελέγχων δίωξης.
 20. Ψηφιοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών).
 21. Ψηφιοποίηση Μητρώου.
 22. Διαμόρφωση ενοποιημένου περιβάλλοντος χρήστη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
 23. Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Webservice) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.
 24. Πίστωση των κεντρικών επιστροφών Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση.
 25. Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.
 26. Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών.
 27. Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
 28. Διενέργεια 400 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων
 29. Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 24.000 δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, νερών (εκτός αυτών του προγράμματος ΕΣΠΑ), ενεργειακών προϊόντων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία.
 30. Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών υδάτων της χώρας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα).
 31. Κατάρτιση νέων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και επικαιροποίηση/διεύρυνση του Προφίλ Ικανοτήτων αυτών.
 32. Ανάπτυξη μεθοδολογίας Προσωπικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
 33. Επέκταση της χρήσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στις Δ.Ο.Υ. και ένταξη Δικαστικών Προσφυγών.
 34. Ολοκλήρωση της επέκτασης των λειτουργιών του Ο.Π.Σ. ELENXIS στις παρακάτω φορολογίες:
 • Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας
 • Ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων
 • Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
 • Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης
 • Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα