250 εκ. για ειδικές ενισχύσεις – Έως 25 Ιουλίου οι αιτήσεις

από Philippos

Eως τις 25 Ιουλίου θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για ενίσχυση οι παραγωγοί των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
Πρόκειται για ένα ποσό της τάξεως των 250 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν για αντισταθμιστική ενίσχυση η οποία αφορά:

-Υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.

-Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.

-Υπομέτρο 13.3: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι των υπομέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

– Είναι ενεργοί γεωργοί

– Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της υποενότητας ‘1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής’ της παρούσας πρόσκλησης.
– Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Η αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα:

– είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
– είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Τι χρηματοδοτείται

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός των περιοχών εφαρμογής.

Η ενίσχυση του Υπομέτρου 13.1 έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο.

Η ενίσχυση του Υπομέτρου 13.2 έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο.

Η ενίσχυση του Υπομέτρου 13.3 έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 25 ευρώ ανά εκτάριο.

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha χορηγείται το 100% της ενίσχυσης
– Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha ( ένα εκτάριο δηλά.10 στρέμματα).
χορηγείται 80% της ενίσχυσης
– Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha χορηγείται 50% της ενίσχυσης
– Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.
– Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha.
Πρόκειται για παρεμβάσεις της τάξεως των 250.000.000 ευρώ τα οποία κατανέμονται:

– Υπομέτρο 13.1: 170.000.000 ευρώ
– Υπομέτρο 13.2: 70.000.000 ευρώ
– Υπομέτρο 13.3: 10.000.000 ευρώ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα