Νέο πρόεδρο απέκτησε το Μεγάλο Κανάλι

Συγκροτήθηκε σε σώμα στις 4 Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλέτυπος ΑΕ, το οποίο εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Αυγούστου 2017.

Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Μάρκος Χύτας του Ευαγγέλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου έχει ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση πενταετής (μέχρι την 17.8.2022), απαρτίζεται από τους κυρίους:

– Μάρκο Χύτα του Ευαγγέλου, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών (Μεσογείων 7), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΒ 660796, υπαγόμενο στη ΔΟΥ ΙΒ’ Αθηνών με Α.Φ.Μ. 078715472, Πρόεδρο Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

– Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου, έλληνα υπήκοο, διαμένοντα στην Πάτρα Αχαϊας (Κ. Παλαιολόγου 96), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΒ 312993, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Γ΄ Πατρών με Α.Φ.Μ. 014855420, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

– Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτους, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής (Ιωαννίνων 44), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΜ 552050, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 033421763, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

– Παντελή Ντίλη του Ιωάννου, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (Μέλητος 2), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΖ 020210, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Νέας Σμύρνης με Α.Φ.Μ. 016279210, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και

– Παναγιώτη Παπανελόπουλο του Γεωργίου, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής (Εκάβης 72), κάτοχο του δ.α.τ. ΑΖ 593181, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Γαλατσίου με Α.Φ.Μ. 018054526, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.