Έρευνες του Λιμενικού και στα καύσιμα του Blue Star Patmos

Το αρχηγείο του Λιμενικού έδωσε εντολή να ληφθούν δείγματα από τα καύσιμα του πλοίου «Αγία Ζώνη» και του πλοίου Blue Star Patmos που έφθασε τις ίδιες μέρες στην περιοχή του Περάματος, για να διακριβωθεί, ποιο πλοίο ευθύνεται για την ρύπανση του Σαρωνικού.

Σχετικά με ενδεχόμενη αδυναμία να εξασφαλιστούν αποζημιώσεις πέραν κάποιου συγκεκριμένου ποσού από την εταιρεία που έχει ασφαλίσει το πλοίο, το Λιμενικό διευκρινίζει ότι τα επιπλέον ποσά μπορούν να αντληθούν από το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από Ρύπανση Πετρελαίου (IOPC Fund), το οποίο χορηγεί αποζημιώσεις, υπό τον όρο ότι ο αιτών αποδεικνύει τη ζημιά του με βάση τους κανόνες που ορίζει το ίδιο το Ταμείο.