Προτάσεις ΕΒΕΑ για την αναβάθμιση του θεσμού των «επιχειρηματικών αγγέλων»

Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τον θεσμό των «επιχειρηματικών αγγέλων», με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού που μπορεί να προσφέρει στη δημιουργία σημαντικών καινοτόμων επενδύσεων, προτείνει το «δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων του ΕΒΕΑ».
Σε συνάντηση των Μελών του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε, υπό τη προεδρία του κ. Παύλου Θωμόγλου, αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι επόμενες κινήσεις που πρέπει να δρομολογηθούν για την ανάπτυξη του θεσμού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση της εισροής επενδυτικών προτάσεων σε συνδυασμό με την ποιοτική τους αναβάθμιση, εκπαιδευτικά σεμινάρια για το θεσμό των επιχειρηματικών αγγέλων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεω