Κατατέθηκε στη Βουλή και το δεύτερο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Κατατέθηκε στη Βουλή και το δεύτερο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα.

Σε αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία συνεδρίαση στην επιτροπή και άλλη στην Ολομέλεια.