Νέο πλαίσιο κανόνων για τις τράπεζες εισηγείται η Κομισιόν

Δραστικές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών τραπεζών πρότεινε χθες η Κομισιόν, με τις νέες ρυθμίσεις να κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, στην ενσωμάτωση των νέων κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια των συστημικά σημαντικών ομίλων που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο G-20 στην Επιτροπή της Βασιλείας (με πολλές τροποποιήσεις που λειτουργούν υπέρ των ευρωπαϊκών τραπεζών).
Και δεύτερον, στη στενότερη εποπτεία των ξένων χρηματοοικονομικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε., κίνηση που έρχεται ως απάντηση σε αντίστοιχη πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον.
Αναλυτές εκτιμούν ότι το νέο «πακέτο» που παρουσίασε ο επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Βάλντις Ντομπρόβσκις παραπέμπει μάλλον σε «κατακερματισμό» των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κανόνων και όχι σε εναρμόνισή τους, ενώ αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό, στο μέτρο που οι Βρυξέλλες εισηγούνται υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις αμερικανικές και άλλες κορυφαίες ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση, υποστηρίζονται πως το μέτρο αυτό θα αυξήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
«Καταθέσαμε νέες προτάσεις για τη μείωση του ρίσκου που στηρίζονται στα συμφωνημένα παγκόσμια πρότυπα, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ντομπρόβσκις. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ε.Ε. δίνει μάχη για τους νέους κανόνες που αναμένεται να υιοθετηθούν από την Επιτροπή της Βασιλείας τις επόμενες εβδομάδες αναφορικά με τα μοντέλα υπολογισμού του ρίσκου των τραπεζών, που η Ε.Ε. εκτιμά πως μπορεί να ευνοήσουν τις αμερικανικές τράπεζες. Είναι ενδεικτικό ότι το σχετικό προσχέδιο καταψηφίστηκε από χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το «πακέτο Ντομπρόβσκις» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Την ενσωμάτωση των νέων κανόνων που υποχρεώνουν τις συστημικά σημαντικές τράπεζες να διακρατούν επαρκή κεφαλαιακά «μαξιλάρια» για να απορροφούν ζημίες. Πρόκειται για το λεγόμενο Total Loss Absorbing Capacity (TLAC).
Δεσμευτικό κανόνα για δείκτη μόχλευσης 3%.
Συμμόρφωση με έναν νέο δείκτη «Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης» (Net Stable Funding Ratio-NSFR ) ώστε να περιοριστεί η υπερβολική τους εξάρτηση από τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ο λόγος αυτός ορίζεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο 100%, που σημαίνει ότι μια τράπεζα θα πρέπει να διαθέτει «επαρκή σταθερή χρηματοδότηση για να ανταποκριθεί στις χρηματοδοτικές της ανάγκες για διάστημα ενός έτους, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και υπό συνθήκες πίεσης», σύμφωνα με την Κομισιόν.
Αυστηροποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα χαρτοφυλάκια που αφορούν αγοραπωλησίες μετοχών, ομολόγων ή παραγώγων, καθώς είναι πιο ευμετάβλητα.
Σημειώνεται ότι οι προτάσεις της Κομισιόν θα πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθούν σε ισχύ