Απέρριψε την αίτηση Θεραπείας της «Ελληνικός Χρυσός» το υπουργείο

από fimotro

Μια κρίσιμη για την υπόθεση των Σκουριών απόφαση έλαβε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος απορρίπτοντας την από 9 Σεπτεμβρίου 2016 αίτηση Θεραπείας της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιστροφής του προσαρτήματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ»

13680497_1732811647004568_4667854968240303569_n.jpg
Facebook Twitter

Δημοσιέυτηκε στην «Διαύγεια» η απόρριψη της Αίτησης Θεραπείας της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιστροφής του προσαρτήματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ».

Όπως υπενθυμίζει η Στ. Πουλημένη στο «Κόκκινο», από την έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης εξαρτάται η υλοποίηση της μονάδας μεταλλουργίας, δηλαδή η δυνατότητα της εταιρείας να παράγει καθαρά μέταλλα και να φορολογείται τηρώντας τον βασικό όρο για τον οποίο της δόθηκε η άδεια. Η υπόθεση του flash smelting αποτελεί μια ξεκάθαρη προσπάθεια της εταιρείας να εξαπατήσει το κράτος καθώς πουθενά στον πλανήτη η μέθοδος αυτή δεν έχει εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την ύπαρξη τόσο μεγάλου ποσοστού αρσενικού στο πέτρωμα.

Το Υπουργείο στην αιτιολόγηση της επιστροφής της μελέτης τον Ιούλιο είχε εντοπίσει πλήθος ανακριβειών και ανεπαρκών στοιχείων στην τεχνική μελέτη της εταιρείας καθώς όπως αναφερόταν μεταξύ άλλων η τελευταία δεν αντιμετωπίζει θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αφορούν την αντιμετώπιση της διαχείρισης σημαντικών ποσοτήτων έντονα τοξικών απαερίων, το αρσενικό, το διοξείδιο του θείου κτλ) και αποδεικνύεται μη εφαρμόσιμη και επικίνδυνη για το περιβάλλον και τους κατοίκους. Το υπουργείο επιστρέφοντας την μελέτη το καλοκαίρι ζητούσε από την εταιρεία να συμπληρωθεί και να διορθωθεί σε διάστημα δύο μηνών σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται κατά τις σχετικές τεχνικές κρίσεις της υπηρεσίας.

Στη λήξη της προθεσμίας που είχε η εταιρεία για να προσκομίσει νέα στοιχεία κατέθεσε αίτηση θεραπείας όπου ισχυριζόταν ότι κακώς επεστράφη η τεχνική μελέτη χωρίς όμως να απαντά στα ουσιαστικά ζητήματα ανεπαρκειών των στοιχείων που αναφέρονται στην μελέτη της. Η απόφαση του Π. Σκουρλέτη (αναλυτικά παρακάτω) επαναλαμβάνει και αναλύει εκτενώς τους βασικούς όρους με τους οποίους παραβιάζεται η έγκριση τεχνικής μελέτης από την εταιρεία και λαμβάνει υπόψη της και την σχετική απόφαση του ΣτΕ (20 Ιανουαρίου) με την οποία το Ανώτατο δικαστήριο απέρριπτε προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργείου (απόφαση Σκουρλέτη και απόφαση Λαφαζάνη) μετά από διαπίστωση εκ μέρους του της παράβασης των όρων και συγκεκριμένα ότι εδώ τρία χρόνια η εταιρεία δεν έχει κάνει επιτόπιες δοκιμές ημιβιομηχανικού τύπου για να αποδείξει την εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου που έχει επιλέξει (flash smelting-ακαριαία τήξη).

Η απόρριψη της αίτησης θεραπείας της εταιρείας από το Υπουργείο συνιστά επιπλέον παραδοχή ότι η εταιρεία παραβιάζει την σύμβαση της με το Ελληνικό Δημόσιο (καθώς αντιβαίνει στους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αποτίμησης του περιβαλλοντικού και οικονομικού ισοζυγίου του έργου) και δικαιώνει τους κατοίκους της περιοχής που επί τόσα χρόνια φωνάζουν για την τεράστια επικινδυνότητα αυτού του εξορυκτικού σχεδίου και τις καταστροφικές επιπτώσεις στην ζωή του τόπου τους.

Στην απόφαση του υπουργείου στοιχειοθετούνται αναλυτικά οι παρακάτω αιτιολογίες:

Α. Ανακριβή στοιχεία ως προς τις παραμέτρους βάσης σχεδιασμού – Ασυμφωνία των παραμέτρων που παρατίθενται στην «Τεχνική Μελέτη ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ», υποβληθείσα ως ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 (Απόφασης έγκρισης Τεχνικής Μελέτης υποέργου Σκουριών) και 6 (Απόφασης Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης υποέργου Ολυμπιάδας) με τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών δοκιμών και την επικαιροποιημένη προμελέτη.

Β. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την τελική παραγωγή αργού και καθαρού μεταλλικού χαλκού, καθαρού μεταλλικού αργύρου, και καθαρού μεταλλικού χρυσού σε συσχετισμό με ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας.

Γ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την εξειδίκευση και συμπλήρωση της περιγραφόμενης στην υποβληθείσα Τεχνική Μελέτη διαδικασίας μεταλλουργικής επεξεργασίας σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering).

Δ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την υποβολή ειδικών μελετών που θα αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας.

Ε. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση κατά το πρόγραμμα δοκιμών των ειδικών τεχνικών ζητημάτων 1) της εκτιμώμενης, με βάση την υψηλή περιεκτικότητα του μίγματος σε σίδηρο, θείο και αρσενικό, υποβαθμισμένης ποιότητας της μάτας, 2) των υψηλών απωλειών χαλκού, χρυσού και αργύρου στη σκωρία και στη σκόνη και της παρουσίας μαγνητίτη και 3) των διαφυγών αρσενικού τόσο στη μάτα όσο και στη σκωρία.

Ε.1 Οι περιεκτικότητες του μίγματος συμπυκνωμάτων τροφοδοσίας σε σίδηρο + θείο (66-76 %) και σε αρσενικό (5-8 %) είναι υπερβολικά υψηλές συγκριτικά με τις γνωστές περιεκτικότητες λειτουργίας καμίνων τεχνολογίας flash smelting (FS), σε ασυμφωνία με τη συνήθη βιομηχανική πρακτική. Αντίθετα, είναι πολύ χαμηλή η περιεκτικότητά του μίγματος σε χαλκό (2,8-5,9 %). Ως αποτέλεσμα, η μάτα θα είναι υποβαθμισμένης ποιότητας σε Cu και με υψηλές ακαθαρσίες, γεγονός που καθιστά τα παραγόμενα εκ της μάτας προϊόντα αργό και ηλεκτρολυτικό χαλκό, καθώς και το παραγόμενο εκ των καπναερίων θειικό οξύ, πολύ πιθανώς μη εμπορεύσιμα ή ακόμα και μη ανακτήσιμα.

Ε.2: Παρατηρήθηκε κατά 81-130% υψηλότερος ρυθμός σχηματισμού σκωρίας απ’ αυτόν της μάτας, παράλληλα με υψηλές απώλειες χαλκού στη σκωρία και με την αναπόφευκτη, λόγω του έντονα οξειδωτικού περιβάλλοντος, δημιουργία μαγνητίτη. Αυτά καθιστούν: – υψηλή την απώλεια χαλκού και χρυσού στη σκωρία, – τις δύο φάσεις σκωρίας και μάτας δύσκολα διαχωρίσιμες, λόγω παραπλήσιας πυκνότητας και μεγάλου σχετικά όγκου της σκουριάς, – απαραίτητη την προσθήκη ικανής ποσότητας SiO2, αλλά με κόστος την αύξηση του ιξώδους της σκωρίας που εμποδίζει την καταβύθιση των σταγονιδίων μάτας σε αντίθεση με τη συνήθη βιομηχανική πρακτική όπου οι αντίστοιχοι ρυθμοί είναι περίπου ίσοι, ενώ δεν ευνοείται, μέσω της ρύθμισης των οξειδωτικών συνθηκών στην κάμινο, η παραγωγή μαγνητίτη.

Ε.3: Οι διαφυγές αρσενικού τόσο στη μάτα, όσο και στη σκωρία παρουσιάζονται ως σχεδόν ανύπαρκτες σε αντίθεση με τη συνήθη βιομηχανική εμπειρία

ΣΤ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των σημαντικών ποσοτήτων έντονα τοξικών απαερίων (offgasses) και των, επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πιθανών διαφυγών αυτών στους χώρους του εργοστασίου (fugitive emissions).

Πηγή : left.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα