Και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα ερευνήσει την υπόθεση με τα e-mail του δικαστή

Για τη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκινά έρευνα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αρχή «στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων».