ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόσκληση στους άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών να εγγραφούν στις λίστες του ΟΑΕΔ ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 4μηνης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που θα προκηρυχθεί για 13.000 θέσεις σε ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, απευθύνει ο Οργανισμός.
Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να προσέλθουν στα ΚΠΑ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έως την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, ενώ για όσους είναι ηλικίας 18-24 ετών η προθεσμία είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ταμείο. Με βάση το πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών.