ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΡΗΓΜΑ : ΟΙ ΔΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΑΝ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΕΙΣΟΥΝ

Δεν θα ψηφίσουν σήμερα το βράδυ στη Βουλή τη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο για τη μεταβίβαση των μετοχών του Δημοσίου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο νέο υπερ-ταμείο οι κβερνητικοί Οικολόγοι. Ο  υπουργός Γιάννης Τσιρώνης, και ο βουλευτής, ο Γιώργος Δημαράς στην απόφασή τους, μεταξύ άλλων, επικαλούνται τις αρχές των Οικολόγων ότι το νερό είναι απαλλοτρίωτο, τη διεθνή εμπειρία για αύξηση των τιμών σε περίπτωση ιδιωτικοποιήσης του νερου και το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη το 2014. Ωστόσο, η κυβέρνηση προσσπαθεί να τους μεταπείσει και γι αυτό εσπευσμένα στο Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθούν με τον Α. Φλαμπουράρη, κλήθηκαν οι Τσιρώνης και Δημαράς, μετά την απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Οικολόγων Πρασίνων, από τους οποίους προέρχονται ο υπουργός Περιβάλλοντος και ο βουλευτής, να καταψηφίσουν τη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει τη μεταβίβαση των μετοχών του Δημοσίου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο νέο υπερταμείο.

Το σκεπτικο της απόφασης όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα των Οικολόγων Πράσινων έχει ως εξής:

Με βάση:

– Τις αρχές και τις αποφάσεις των Οικολόγων Πράσινων, σύμφωνα με τις οποίες το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους. Η παροχή νερού οφείλει λοιπόν να μείνει εκτός των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, για να διασφαλιστεί για όλους, με μια δίκαιη και βιώσιμη τιμολογιακή πολιτική, επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό.

– Τη διεθνή εμπειρία, ότι δηλαδή οι ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν σε σημαντική αύξηση της τιμής του, αλλά και επιδείνωση της ποιότητας και της αειφορικής διαχείρισης του νερού

– Το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τους τιμή (ενδεικτικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η αναμενόμενη τιμή πώλησης αντιστοιχεί στα έσοδα που θα προκύψουν τα επόμενα λίγα χρόνια, δηλαδή το ελληνικό κράτος θα πρέπει να καλύψει την απώλεια των εσόδων αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο)

– Την απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία το νερό είναι κοινό αγαθό και η αξιοποίηση -διανομή του θα πρέπει να είναι δημόσια

– Την κινητοποίηση και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στη Θεσ-νίκη την ημέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2014, που κατέγραψαν με συντριπτικό τρόπο την αντίθεση των πολιτών στην ιδιωτικοποίηση

– Την επιτυχημένη πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών πριν τρία χρόνια, με την οποία δύο εκατομμύρια πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη υπέγραψαν για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού και σχετικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ότι με βάση την πρωτοβουλία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσύρει το νερό από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπλέοντας έτσι με τον ΟΗΕ, προστατεύοντας το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι και οι βουλευτές μέλη τους ψηφίζουν ΟΧΙ στο άρθρο του πολυνομοσχεδίου που ρυθμίζει τη μεταβίβαση των μετοχών του Δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.