ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕ… 97% ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.unnamedΣΥ.Ν.) πραγματοποίησε τις εκλογές ανάδειξης νέων οργάνων διοίκησης όπως αυτές είχαν αποφασιστεί στο 15ο Συνέδριο του. Στις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα συμμετείχαν το 95% των οικονομικά εντάξει τακτικών και συνδεδεμένων μελών του, με 185 αντιπροσώπους αναδεικνύοντ
ας τις τελευταίες αρχαιρεσίες ως τις μαζικότερες και αντιπροσωπευτικότερες από καταβολής των. Χαρακτηριστικό είναι ότι γεγονός ότι για πρώτη φορά εκλέχθηκαν στα όργανα διοίκησης εκπρόσωποι από τέσσερεις διαφορετικές πολιτικές νεολαίες.

Σήμερα πλέον το Ε.ΣΥ.Ν , μετά από αίτηση και αποδόχη από το τελέυταίο συνέδριο 17 νέων οργανώσεων, συγκροτείται από εβδομήντα οκτώ (78) οργανώσεις νέων (έξι νεολαίες πολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της οργανωμένης ελληνικής νεολαίας. Σε δύσκολους καιρούς αποδεικνύει ότι διευρύνεται, αναπτύσσεται, γίνεται μεγαλύτερο από ποτέ και εγκολπώνει ακόμα περισσότερες οργανώσεις νέων. Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλου και ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους Έλληνες νέους και νέες.

To Ε.ΣΥ.Ν. αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Είναι η επίσημη εθνική δομή νεολαίας της χώρας μας. Εκπροσωπεί την ελληνική νεολαία στο εσωτερικό συμμετέχοντας (θεσμικά) στη Διυπουργική Επιτροπή για τη Νεολαία, στην Επιτροπή Διοργάνωσης της Βουλής των Εφήβων, στην Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού κ.ά., ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε δεκάδες δίκτυα και συσπειρώσεις της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών. Στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελληνική Νεολαία συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στο Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, στο Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στο Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO.

Οι οργανώσεις-μέλη του Ε.ΣΥ
.Ν. το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα στην Ευρώπη. Διατηρώντας την αυτονομία τους, συμμετέχουν στο Ε.ΣΥ.Ν. ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς με βάση το θρήσκευμα, τη φυλή, τη διαφορετικότητα, την σεξουαλική προτίμηση, διαμορφώνοντας κατά τον τρόπο αυτό ένα ευρύτατο πεδίο διαλόγου και ανάδειξης των προβληματισμών για τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία της χώρας μας. Το Ε.ΣΥ.Ν. ξεπερνά κομματικές, ιδεολογικές, κοινωνικές δεσμεύσεις προκειμένου να αναζητήσει λύσεις και προτάσεις, χαράζοντας μια νέα πολιτική για τη Νεολαία, από τη Νεολαία. Έχοντας σαν στόχο τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των νέων για θέματα που τους απασχολούν, το Ε.ΣΥ.Ν. υλοποιεί ημερίδες, συνέδρια, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις που στοχεύουν άμεσα τους νέους.

Στο τελευταίο συνέδριο του ΕΣΥΝ εκλέχθηκε η νέα του διοίκηση που θα το εκπροσωπεί για τα επόμενα τρία έτη απότελούμενη από τους:

Δρίκος Αρμόδιος, Πρόεδρος ( Σύλλογος Νέων Ιατρών Ελλάδας )

Δελακουρίδης Ιωάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Εσωτερικών ( Ο.Ν.ΝΕ.Δ.)
Άγγος Πέτρος, Β’ Αντιπρ
εδρος Εξωτερικών ( Νέοι Ευρωπαίοι Φενταραλιστές )

Δάλλας Ευστράτιος ( Νεολαία Ηπείρου )
Θεοχαρίδης Σπύρος ( Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ )
Καλαμπόκης Θεόδωρος ( Ο.Ν.ΝΕ.Δ. )
Μαριδάκης Στέλιος ( Παγκρήτιος Νεολαία )
Μαυρίδης Ευάγγελος ( Σύλλογος Αιτολοακαρνάνων Νέων Επιστημόνων )
Ρόκας Κωνσταντίνος ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας )
Σιμούλης Παύλος – Πέτρος ( Πανελλήνιος Όμιλος Βολιωτών Φοιτητών & Επιστημόνων )
Σωτηρίου Ιωάννης ( Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων )

Γενικός Γραμματέας
Μαχαιριώτης Νικόλαος ( Σύλλογος Νέων Επιστημόνων Δ. Αττικής